Jesteś tutaj: Start 15 (2013) nr 3

studia elckie 200px

 

 

pdfE-BOOK3.4 MB 
ISSN 2353-1274 (on-line)


  

FILOZOFIA / PHYLOSOPHY

 • Ks. Łukasz Pałubicki
  Świętego Tomasza z Akwinu możliwy dialog z „nowym ateizmem" / Saint Thomas Aquinas' Possible Dialogue with the "New Atheism"
  see: pdfSummary16.66 KB; view: pdfFull Text113.54 KB

HISTORIA / HISTORY

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Związki bpa Edwarda Samsela z Kościołem na terenach obecnej Białorusi / Bishop Edward Samsel's Relations with the Church of the Present Territory of Belarus
  see: pdfSummary5.34 KB; view: pdfFull Text122.16 KB
 • Ks. Marek Jodkowski
  Dzieje katolickiej placówki duszpasterskiej w Gołdapi w XIX i pierwszej połowie XX wieku / The History of the Catholic Pastoral Institution in Gołdap in the XIX. and the First Half of the XX. Century
  see: pdfSummary30.63 KB; view: pdfFull Text126.18 KB

NAUKA O MEDIACH / COMMUNICATION

 • Janusz Gołota
  „Wspólne Dziedzictwo" jako kronika środowiska polskiego w Krzemieńcu / Common Heritage („Wspolne Dziedzictwo") as a Chronicle of the Polish Community in Krzemieniec
  see: pdfSummary17.46 KB; view: pdfFull Text139.86 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Ryszard Sawicki
  Inspiracje tradycji chrześcijańskiej duchowości w praktyce kierownictwa duchowego wolontariusza / Inspirations of the Tradition of the Christian Spirituality in the Practice of the Spiritual Guidance of a Volunteer
  see: pdfSummary5.03 KB; view: pdfFull Text127.47 KB
 • Ks. Stanisław Strękowski
  Troska o czystość wiary w rodzinie i we wspólnotach eklezjalnych Kapadocji według św. Grzegorza z Nyssy / The Care for the Purity of Faith in Family and Ecclesial Communities in Cappadocia According to St. Gregory of Nyssa
  see: pdfSummary19.08 KB; view: pdfFull Text171.73 KB

VARIA

 • Krzysztof Cichoń
  O sprytnych sposobach wypatrywania ducha. Przyczynek do ikonografii płynności / About Clever Ways of Being on the Watch for the Spirit. A Contribution to the Iconography of Liquidity
  see: pdfSummary18.36 KB; view: pdfFull Text1.5 MB
 • Ryszard Skawiński
  Kierunki i formy działania społeczności wiejskiej na przykładzie wniosków składanych do lokalnej grupy działania „Lider w EGO" / Directions and Forms of the Activity of the Rural Community by the Example of Applications to the Local Action Group "Leader in EGO"
  see: pdfSummary17.73 KB; view: pdfFull Text876.02 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Wykaz publikacji ks. prof. dra hab. Wojciecha Guzewicza za lata 1993-2012 / The List of Publications of Fr. Prof. Dr. Hab. Wojciech Guzewicz in 1993-2012
  see: pdfSummary4.46 KB; view: pdfFull Text153.13 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • Gemeindeleitung durch Laien? Internationale Erfahrungen und Erkenntnisse, red. Michael Böhnke, Thomas Schüller, Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2011, ss. 355 (rec. ks. Dariusz Lipiec)
  view: pdfFull Text48.9 KB

© Copyright by Studia Ełckie: Creative Commons BY-NC-ND CC BY NC ND - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki Cookies

stat4u