adalbertinum

Wizyt:

Dziś 26

Miesiąc 362

Ogółem 84856

Flag of PolandStudia Ełckie

 • Czasopismo o profilu teologicznym
 • Publikowane teksty dotyczą dyscyplin teologicznych (nauki biblijne, teologia systematyczna, teologia praktyczna, prawo kanoniczne, teologiczne nauki historyczne)
 • Dostęp otwarty
 • Rok założenia: 2006
 • Częstotliwość edycji: kwartalnik
 • Czasopismo jest kontynuacją serii: „Lux Veritatis” (1999) i „Ełckie Studia Teologiczne” (2000-2005)
 • Wydawca: Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum w Ełku
 • Kontakt z redakcją czasopisma – e-mail: studiaelckie@gmail.com

Flag of United KingdomStudia Elckie

 • A peer-reviewed journal of theology
 • Coverage: theological disciplines (biblical sciences, systematic theology, practical theology, canon law, theological historical disciplines)
 • Frequency: quarterly
 • Open access
 • Activity: since 2006
 • Previous titles: Lux Veritatis (1999) and Ełckie Studia Teologiczne (2000-2005)
 • Publisher: The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland)
 • Contact: studiaelckie@gmail.com

Punktacja MNiSW: 4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012, 8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016


 

Czasopismo indeksowane:
BazHum - CEEOL - CEJSH - Index Copernicus
Polska Bibliografia Naukowa - POL-index

© Copyright by Studia Ełckie: Creative Commons BY-NC-ND CC BY NC ND - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki Cookies

stat4u