Jesteś tutaj: Start 16 (2014) nr 4

studia elckie 200px

 

 

pdfE-BOOK3.44 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

PRAWO / LAW

 • Krystyna Ziłókowska
  Godne zachowanie się pracownika w kontekście wypełnienia pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy (100 § 2 pkt 4 k.p.)
  Dignity of employee behavior in the context the duty care of the staff of the interest his company (article 100 § 2 point 4 of the Labour Code)
  view: pdfFull Text472.63 KB
 • Marta Wronowska
  Przyczyny i procedura wydalenia ze stanu duchownego
  Reasons and procedure for dismissal from the clerical state
  view: pdfFull Text1.01 MB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Barbara Rozen
  Katechizować w duchu Nowej Ewangelizacji
  Catechization is the spirit of new evangelism
  view: pdfFull Text753.29 KB
 • ks. Grzegorz Maj
  Duch Święty prowadzi ku zbawieniu
  The Holy Spirit leads towards salvation
  view: pdfFull Text383.04 KB
 • ks. Grzegorz M. Baran
  Przesłanie „Pieśni pochwalnej" na cześć Judy Machabeusza (1Mch 3,3-9)
  The Message of „The Song of Praise" in Honor of Judas Maccabeus (1Macc 3,3-9)
  view: pdfFull Text884.52 KB
 • ks. Tomasz Szałanda
  Homila (neo)apologetyczna, jako współczesna forma przepowiadania
  The (Neo-)Apologetic Homily as a Contemporary Form of Preaching
  view: pdfFull Text226.8 KB

© Copyright by Studia Ełckie: Creative Commons BY-NC-ND CC BY NC ND - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki Cookies

stat4u