Jesteś tutaj: Start 19 (2017) nr 2

studia elckie 200px

 

 

pdfE-BOOK2.14 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • Z. Orbik
  Zagadnienie stosunku rozumu i wiary w encyklice Fides et ratio.
  The problem of the relation of faith and reason in the encyclical Fides et ratio.
  view: pdfFull Text355.12 KB

HISTORIA / HISTORY

 • ks. L. Krzyżak
  Nauczanie prawa kanonicznego w seminarium duchownym w Przemyślu – zarys problematyki.
  The teaching of canon law at the seminary in Przemyśl – the outline of the problem.
  view: pdfFull Text429.85 KB

 • K. Michaluk
  Kariera ks. Józefa Kazimierza Kossakowskiego po upadku konfederacji barskiej.
  The career of Józef Kazimierz Kossakowski after the defeat of the Bar Confederation.
  view: pdfFull Text416.94 KB

PRAWO / LAW

 • ks. T. Karpeta
  Wpływ opinii biegłych badających domniemany cud na podjęcie decyzji biskupa diecezjalnego o wszczęciu postępowania kanonizacyjnego.
  The influence of the opinion of the experts examining the alleged miracle on making the decision by the diocesan bishop to initiate canonization proceedings.
  view: pdfFull Text416.74 KB

 • A. Moś
  Działalność Papieskiej Komisji ds. Kościelnych Dóbr Kultury.
  The activity of the Pontifical Commission for Cultural Heritage of the Church.
  view: pdfFull Text352.6 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. G. Karwowski
  Męka Chrystusa w śpiewach Wielkiego Piątku.
  The passion of Christ in Good Friday songs.
  view: pdfFull Text373.86 KB

 • ks. R. Sawicki
  Apostolat maryjny i eschatyczny jako dominanta duszpasterskiego charyzmatu św. Stanisława Papczyńskiego (1631-1701).
  Marian and eschatic apostolate as the dominant characteristic of the pastoral charisma of saint Stanislaus Papczynski (1631-1701).
  view: pdfFull Text385.24 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. W. Guzewicz
  Zmiany administracyjne w diecezji ełckiej w latach 1992-2017 w odniesieniu do stanowisk proboszczów.
  Administrative changes of parish priests in the diocese of Ełk in the years 1992-2017.
  view: pdfFull Text401.11 KB

 

 • ks. W. Guzewicz
  Zmiany administracyjne w diecezji ełckiej w latach 1992-2017. Stanowiska wikariuszy.
  Administrative changes of parish priests in the diocese of Ełk in the years 1992-2017.
  view: pdfFull Text378.59 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 19 (2017) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 19 (2011) no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

© Copyright by Studia Ełckie: Creative Commons BY-NC-ND CC BY NC ND - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki Cookies

stat4u