Jesteś tutaj: Start 19 (2017) nr 4

studia elckie 200px

 

 

pdfE-BOOK2.02 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. K. Smykowski
  Inspiracje i metoda filozoficzna w teologii Hansa Ursa von Balthasara.
  Inspirations and method of Hans Urs von Balthasar’s philosophy.
  view: pdfFull Text343.13 KB

HISTORIA / HISTORY

 • ks. M. Jodkowski
  Geneza erygowania parafii ewangelickiej w Rogiedlach na początku XX wieku.
  Genesis of the foundation of the Evangelical parish in Rogiedle at the beginning of the 20th century.
  view: pdfFull Text543.01 KB

 • ks. A. Kopiczko
  Archiwa kościelne na ziemiach zachodnich i północnych a badania regionalne.
  Church archives in the western and northern territory and regional research.
  view: pdfFull Text385.59 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • P. W. Kosiak
  Pascha Jezusa Chrystusa.
  The passover of Jesus Christ.
  view: pdfFull Text460.43 KB

 • ks. A. J. Najda
  Rodzina miejscem rozpoznania i dojrzewania powołania.
  The family as the place of discernment and maturation of vocation.
  view: pdfText Full413.19 KB

 • M. Olczyk, M. Król
  Świeckość może być święta – przykłady Marianny Biernackiej i Stanisławy Leszczyńskiej.
  Secularity may be saint on Marianna Biernacka and Stanislawa Leszczynskaʼ examples.
  view: pdfFull Text344.28 KB

 • ks. A. Romejko
  Kwestia przemocy i terroryzmu w nauczaniu papieża Franciszka.
  The issue of violence and terrorism in the teaching of Pope Francis.
  view: pdfFull Text395.55 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 19 (2017) nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 19 (2017) no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

© Copyright by Studia Ełckie: Creative Commons BY-NC-ND CC BY NC ND - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki Cookies

stat4u