SE20 2018 4

 

 

pdfE-BOOK - SE 20/2018 nr 41.84 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. M. Ferdynus
  Consequences of human overpopulation and strategies of its prevention
  view: pdfFull Text353.41 KB

 • ks. M. Sieńkowski
  Przedmiotowy aspekt wiary według Immanuela Kanta
  Objective aspect of faith according to Immanuel Kant
  view: pdfFull Text346.29 KB

PRAWO / LAW

 • ks. R. Szewczyk
  Państwa narodowe i obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej
  National states and the presence of religious symbols in public space
  view: pdfFull Text351.01 KB

 • ks. R. Szewczyk
  Prawo kościelne a współczesne prądy kulturowe
  Ecclesiastical law and contemporary cultural trends
  view: pdfFull Text431.21 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. T. Kopiczko
  Cyfrowi tubylcy wyzwaniem współczesnej katechezy
  Digital natives as a challenge for contemporary catechesis
  view: pdfFull Text405.23 KB

 • ks. P. Majewski
  Granice metody historyczno-krytycznej w interpretacji Pisma świętego według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. O egzegezie kanonicznej
  Limits of the historical-critical method in the interpretation of the Holy Scriptures according to Joseph Ratzinger/Benedict XVI. On canonical exegesis
  view: pdfFull Text385.1 KB

VARIA

 • A. Lenart
  Nadużywanie alkoholu a przemoc w rodzinie
  Abuse of alcohol and violence in a family
  view: pdfFull Text426.38 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • D. Adamczyk
  Wielowymiarowość resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie, red. S. Bębas, K. Jagielska, R. Kozioł, Wydawnictwo «scriptum», Kraków 2015, ss. 172.
  view: pdfFull Text356.89 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 20 (2018) nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 20 (2018) no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).