SE21 2019 2

 

pdfE-BOOK - SE 21/2019 nr 42.64 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES

 • ks. Wojsław Czupryński
  Wychowanie w rodzinie w zderzeniu z ideologią gender
  Education in the Family in Confrontation with Gender Ideology
  DOI: 10.32090/SE.210422 - view: pdfFull Text404.97 KB

 • ks. Maciej Makuła SDB
  Social media jako narzędzie ewangelizacji i komunikacji w Kenii
  Social Media as a Tool for Evangelization and Communication in Kenya
  DOI: 10.32090/SE.210423 - view: pdfFull Text450.02 KB

 • Marek Malec
  Muzyka liturgii sakramentu małżeństwa w aspekcie historycznym
  The Music of the Liturgy of the Sacrament of Marriage in the Historical Aspect
  DOI: 10.32090/SE.210424 - view: pdfFull Text429.83 KB

 • Magdalena Świtalska
  Chrześcijańska radość we współczesnym świecie
  Christian Joy in the Modern World
  DOI: 10.32090/SE.210425 - view: pdfFull Text417.54 KB

 • ks. Mateusz Wójcick
  Biblical and Liturgical Formation in Teams of the Liturgical Altar Service
  DOI: 10.32090/SE.210426 - view: pdfFull Text750.47 KB

MISCELLANEA

 • Jarosław Sochacki
  Rywalizacja o prymat między Związkiem Obodryckim a Lucickim w X w.
  Rivalry for Dominance between the Obodrite Union and the Lutitian Union in the 10th Century
  DOI: 10.32090/SE.210427 - view: pdfFull Text445.7 KB

 • ks. Roman Szewczyk
  Ewolucja pojęcia małżeństwa w prawie europejskim
  The Evolution of the Concept of Marriage in European Law
  DOI: 10.32090/SE.210428 - view: pdfFull Text385.41 KB

 • Robert Tabaszewski
  Ewolucja zdrowia jako kategorii prawnej w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy
  Health as a Legal Term and its Evolution in the Council of Europe’s Human Rights Protection System
  DOI: 10.32090/SE.210429 - view: pdfFull Text559.95 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Marek Bednarski, ks. Jacek Graszk, ks. Andrzej Jaśko, ks. Zdzisław Mazur, ks. Jerzy Szorc)
  view: pdfFull Text490 KB

RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Ryszard Sawicki
  Diecezja Sejneńska (1818-1925). Studia i szkice z okazji 200-lecia erygowania, red. T. Kowalewski, J. Łupiński, M. Niewiadomska, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Łomża 2018, ss. 121.
  view: pdfFull Text352.95 KB

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Jacek Salij OP, Wiara i teologia, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2017, ss. 232.
  view: pdfFull Text277.79 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. Artur Hałucha
  Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Dobra Nowina w multimedialnym świecie”, Kodeń, 6-8 października 2019 r.
  view: pdfFull Text291.1 KB


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 21 (2019) nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 21 (2019) no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).