Flag of PolandRedakcja „Studiów Ełckich” pragnie podziękować wszystkim Recenzentom za podjęty przez nich trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych na łamach naszego kwartalnika w 2016 roku. Z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy, specjalne wyrazy uznania kierujemy do następujących osób:

Flag of United KingdomThe Editorial Board of “Studia Elckie” wishes to thank all the Peer Reviewers for their hard work and diligence in reviewing articles sub-mitted for publication in 2016 issues of our quarterly journal. With a great hope for the further fruitful coopera-tion, the special appreciations are addressed to:

 • bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
 • dr hab. Izabela Lewandowska
 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
 • dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ
 • ks. dr hab. Andrzej Jacek Najda, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Andrzej Proniewski
 • ks. dr hab. Edmund Robek, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Jerzy Tupikowski, prof. PWT
 • ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Krzysztof Bielawny
 • ks. dr hab. Krzysztof Orzyszyna, prof. KUL
 • ks. dr hab. Leszek Wilczyński, prof. UAM
 • ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
 • ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
 • ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT
 • ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz
 • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
 • ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch
 • ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty
 • ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel
 • ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Guzewicz
 • PhD Paweł Tarasiewicz, Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA
 • prof. dr hab. Anna Zellma
 • prof. dr hab. Maciej Manikowski
 • prof. dr hab. Piotr Jaroszyński