SE17 2015 1

 

 

pdfE-BOOK1.62 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. B. Krzos, ks. Ł. Sadłocha
  Zastosowanie poziomów złożoności w czwartej drodze Tomasza z Akwinu
  Applying the levels of complexity into the fourth way of saint Thomas Aquinas
  view: pdfFull Text380.18 KB

HISTORIA / HISTORY

 • ks. W. Guzewicz, E. Grygorczyk
  Kościół łomżyński wobec partii politycznych w II RP
  Church of Lomza to political parties in the Second Republic
  view: pdfFull Text364.4 KB

 • ks. A. Kopiczko
  Zarys dziejów parafii w Radostowie do końca II Wojny Światowej
  An outline of the history of the parish in Radostowo till the end of World War II
  view: pdfFull Text503.35 KB

PRAWO / LAW

 • K. Frąckowiak
  Criminal offences of piracy in Polish criminal legislation
  view: pdfFull Text462.39 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. P. Mąkosa
  Catholic sacramental formation for polish children and young people in England and Wales
  view: pdfFull Text388.38 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 17 (2015) nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 17 (2015) no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).