SE16 2014 2

 

 

pdfE-BOOK1.14 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


  

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • dr Dominika Dzwonkowska
  Problematyka kreacjonizmu i ewolucjonizmu w pismach prof. Józefa M. Dołęgi
  Problem of evolutionism and creationism in prof. Józef Dołęga's works. 161-174
  view: pdfFull Text422.57 KB

HISTORIA / HISTORY

 • Andrzej Kopiczko
  Braniewo w okresie powstania Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Aleksandryjskiej
  Braniewo during the foundation of the Congregation of the Devout Virgins of St. Catherine, Virgin and Martyr
  view: pdfFull Text380.02 KB

 • Stanisław Kuprjaniuk
  Ludowa rzeźba drewniana w wyposażeniu warmińskich kapliczek i krzyży dawniej i dziś
  Wooden folk sculpture as equipped of warmia's chapels and crosses in the past and today
  view: pdfFull Text772.39 KB

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Wizytacje pasterskie bpa Czesława Rydzewskiego na Suwalszczyźnie i Sejneńszczyźnie w lipcu 1947 r.
  Bishop Czeslaw Rydzewski's Visitations in Suwalki and Sejny Regions from July 1947
  view: pdfFull Text315.56 KB

 • Jacek W. Czartoszewski
  Historia duszpasterstwa katolickiego w parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku nad Biebrzą w latach 1914-1997
  The history of catholic priesthood in St. Maria of the Angels parish in Lipsk on the Biebrza in 1914-1997
  view: pdfFull Text599.89 KB

 • mgr lic. Tomasz Grabowski
  Historia powstania Muzeum Diecezjalnego w Łomży
  The Diocesan Museum in Łomża
  view: pdfFull Text291.42 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • ks. Dariusz Lipiec
  Ks. Zbigniew Zarembski Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologiczno-pastoralne, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013 ss. 408.
  view: pdfFull Text225.96 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Sprawozdanie z „Zebrania Sekcji Filozoficznej Wykładowców Filozofii Uczelni Katolickich w Polsce" Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 11 marca 2014 roku.
  view: pdfFull Text276.42 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 16 (2014) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 16 (2014) no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).