Sixto J. Castro – Universidad de Valladolid, Hiszpania

▪ Robert A. Delfino – John’s University, NY, USA

▪ Urbano Ferrer – Universidad de Murcia, Hiszpania

▪ ks. Wojciech Guzewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska

▪  Andrzej Jastrzębski OMI – Saint Paul University, Ottawa, Kanada

▪ Jeanette V. Loanzon – University of Santo Tomas, Manila, Filipiny

▪ ks. Paweł Mąkosa – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

▪ A. William McVey – Holy Apostles College and Seminary, Cromwell, CT, USA

▪ Eduardo Ortiz – Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Wenezuela

▪ Pablo Pérez López – Universidad de Navarra, Pampeluna, Hiszpania

▪ Monika Przybysz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska

▪ Peter A. Redpath – Adler-Aquinas Institute, Colorado Springs, CO, USA

▪ ks. Paweł Tarasiewicz – Adler-Aquinas Institute, Colorado Springs, CO, USA

▪ Anna Zellma – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska

▪ ks. Kęstutis Žemaitis – Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, Litwa