Zasady etyki publikacyjnej

  • Redakcja „Studiów Ełckich” stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). - link

Teksty dotychczas nie publikowane

  • Przyjmujemy wyłącznie teksty, które dotychczas nie były publikowane w wersji papierowej bądź w Internecie. Publikacja nie jest związana z kosztami ze strony autorów.

Standardy sprawozdawczości

  • Autorzy prezentują swoje oryginalne prace w tym obiektywną dyskusję na ich temat. Przesłana praca podlega procesowi recenzji. Dane przedstawione w publikacji powinny być dokładne, wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić innym autorom odniesienie się do nich. Fałszerstwo i świadomie nieprecyzyjne oświadczenia stanowią nieetyczne zachowania i są nie do zaakceptowania.

Oryginalność i potwierdzenie źródeł

  • Autorzy powinni upewnić się, że praca jest w całości oryginalna, a jeśli wykorzystali prace i/lub słowa innych, powinno to być odpowiednio zacytowane. 

„Zapora ghostwriting”

  • Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w redakcji „Studiów Ełckich” obowiązuje „zapora ghostwriting” w celu przeciwdziałania zjawiskom określanym jako „ghostwriting” i „guest authorship”. Czytelnicy powinni mieć pewność, że autorzy publikacji w sposób rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Z „ghostwriting” mamy do czynienia, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Natomiast „guest authorship” („honorary authorship”) polega na uwzględnieniu konkretnej osoby jako autora lub współautora, mimo że jego udział był znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. Obie postawy są przejawem nierzetelności naukowej.

    W związku z „zaporą ghostwriting” Autor składa stosowne oświadczenie - docOświadczenie autora pracy28 KB