"Studia Ełckie" 10 (2008)

RECENZENCI / REVIEWERS

 • Ks. dr hab. Tadeusz Biesaga, prof. PAT
 • Ks. prof. dr hab. Marceli Józef Dołęga
 • Ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW
 • Prof. dr hab. Leonard Etel
 • Ks. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. UWM
 • Dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
 • Ks. dr hab. Jacek Neumann
 • Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
 • Ks. dr hab. Jarosław Popławski, prof. KUL
 • Dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM
 • Prof. dr hab. Bronisław Sitek
 • Prof. dr hab. Andrzej Staniszewski
 • Ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. WSFiZ
 • Ks. dr hab. Leszek Wilczyński

 Flag of United KingdomCurrently, the submissions are open for Studia Elckie 22 (2020)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011,
5/2012, 8/2013, 7/2014,
7/2015, 8/2016, 20/2019

Wizyt:

Dziś 0

Miesiąc 482

Ogółem 89059