1. With the submission of an article, the following information is required from authors:

 name(s) and surname,

academic affiliation,

e-mail address,

 ORCID.

2. The submitted article should be accompanied by:

 title in English,

summary in English (100-150 words),

– key words in English (3-5 words),

– bibliography (list of references).

3. The suggested length for articles is 25,000 to 40,000 characters (including spaces and foot or end notes). 

4. As a matter, please ensure these writing practices: 

the purpose and primary thesis are stated clearly, 

the purported significance is explicitly stated, 

the research and literature review methods are explained,

relevant literature is integrated into the article, 

research study methods are sound, appropriate and clearly explained, 

all theses are argued persuasively,

the writing is clear, concise and interesting, 

and the conclusion or summary is accurate and supported by the content. 

5. The following examples show the way of writing the footnotes:

Franciszek, Siła powołania. O życiu konsekrowanym i poprawie relacji w Kościele, przeł. A. Fijałkowska-Żydok, Poznań 2018.

J. Ratzinger, Wiara i filozofia, w: tenże, Przyszłość wiary. Refleksje teologiczne, przeł. J. Marecki, Kraków 2019.

S. Haręzga, Powołanie, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz, Lublin 2012, kol. 142-144.

P. Jaroszyński, Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji, Lublin 2017.

M. Sieńkowski, Filozoficzne aspekty powołania na przykładzie adhortacji Pastores dabo vobis i Christus vivit, „Studia Ełckie” 22(2020), nr 3, s. 343-354.

A. Zykubek, Nasz Profesor Papieżem, https://www.kul.pl/nasz-profesor-karol-wojtyla-swiety-jan-pawel-ii,16908.html (dostęp: 14.11.2020).

 

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 40

Miesiąc 988

Ogółem 150123