The journal entitled "Studia Ełckie" is one of the forms of scientific activity of the Ełk Diocese. The most important information about its foundation, history and development can be found in the article:

T. Kopiczko, M. Sieńkowski, A Scientific Journal of the Ełk Diocese “Studia Ełckie” in Twenty Years of Service to Science and the Church 1999-2018, "Studia Ełckie" 21(2019), No. 1, pp. 47-64.

  

excerpt from the article:

„(...) co kryje się pod nazwami „czasopismo naukowe diecezji ełckiej” oraz „Studia Ełckie”. Pierwsza nazwa oznacza periodyk naukowy wydawany przez kościelne środowisko diecezji ełckiej począwszy od 1999 r. niezależnie od nazwy własnej, którą mu przypisano. W okresie 1999-2018 czasopismo to nosiło aż trzy nazwy (tytuły): 1) „Lux Veritatis” (1999); 2) „Ełckie Studia Teologiczne” (2000-2005); 3) „Studia Ełckie” (2006-). Z kolei nazwa „Studia Ełckie” może być rozumiana na dwa sposoby. W sensie ścisłym oznacza ona tytuł czasopisma, które zostało zainicjowane w 2006 r.”
read more

 

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 45

Miesiąc 993

Ogółem 150128