"Studia Ełckie" 17 (2015)

Flag of PolandRedakcja „Studiów Ełckich” pragnie podziękować wszystkim recenzen-tom za podjęty przez nich trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych na łamach naszego kwartalnika w 2015 roku.

Z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy, specjalne wyrazy uznania kierujemy do następujących osób:

Flag of United KingdomThe Editorial Board of Studia Elckie wishes to thank all the Peer Review-ers for their hard work and diligence in reviewing articles submitted for publication in 2015 issues of our quarterly journal.

With a great hope for the further fruitful cooperation, the special appreciations are ad-dressed to:

 • dr hab. Elżbieta Osewska, prof. UKSW
 • dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM
 • dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG
 • dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Andrzej Jacek Najda, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Andrzej Proniewski
 • ks. dr hab. Jacek Pawlik, prof. UWM
 • ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Józef Szymański
 • ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
 • ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
 • ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT
 • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM
 • ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski
 • ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch
 • ks. prof. dr hab. Jacek Kiciński
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz
 • PhD Paweł Tarasiewicz, Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, USA
 • prof. dr hab. Andrzej Misiuk
 • prof. dr hab. Anna Zellma
 • prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz
 • prof. dr hab. Artur Andrzejuk
 • prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

 Flag of United KingdomCurrently, the submissions are open for Studia Elckie 22 (2020)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011,
5/2012, 8/2013, 7/2014,
7/2015, 8/2016, 20/2019

Wizyt:

Dziś 0

Miesiąc 482

Ogółem 89059