SE17 2015 4

 

 

pdfE-BOOK1.67 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. P. Mrzygłód
  W kierunku realistycznej metafizyki wartości – przyczynek do dyskusji
  Towards a realist metaphysics of value – a point in discussion
  view: pdfFull Text445.93 KB

LITERATUROZNAWSTWO / LITERARY

 • K. Gieba
  Między oswajaniem a swojskością. Ziemie Zachodnie w opowiadaniach Zygmunta Trziszki
  Between taming and homeliness. The Western Lands in the stories of Zygmunt Trziszka
  view: pdfFull Text341.52 KB

PRAWO / LAW

 • A. Korzeniewska-Lasota
  Nauczanie etyki prawniczej na studiach prawniczych
  Teaching legal ethics in legal studies
  view: pdfFull Text372.64 KB

VARIA

 • M. Kasprzyk, M. Kudelski
  Konstrukcja tomistycznego ideału wychowania a kultura ponowoczesna
  Construction of Thomistic ideal of upbringing and postmodern culture
  view: pdfFull Text357.38 KB

 • ks. S. Tykarski
  Problemy psychologiczne kobiet jako skutek deficytu obecności ojca w dzieciństwie
  Womenʼs psychological problems as a result of the father deficit in childhood
  view: pdfFull Text396.46 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • E. Sobocińska
  Polscy (nie)pełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, red. B. Gąciarz, S. Rudnicki, wyd. AGH, Kraków 2014, ss. 400
  view: pdfFull Text366.64 KB

 

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. K. Smykowski
  Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Instytut Teologii Moralnej KUL pt. „Oblicza miłosierdzia. Przesłanie moralne Kościoła”, Lublin, 9 grudnia 2015 r.
  view: pdfFull Text278.59 KB


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 17 (2015) nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 17 (2015) no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 25

Miesiąc 494

Ogółem 96880