"Studia Ełckie" 12 (2010)

RECENZENCI / REVIEWERS

 • Ks. dr hab. Tadeusz Biesaga, prof. UPJPII
 • Ks. dr hab. Stanisław Dyk, prof. KUL
 • Prof. dr hab. Leonard Etel
 • Ks. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. UWM
 • Dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 • Dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM
 • Ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Prof. dr hab. Eugenia Malewska
 • Ks. dr. hab. Kazimierz Matwiejuk, prof. UKSW
 • Ks. dr hab. Jacek Neumann
 • Dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM
 • Prof. dr hab. Bronisław Sitek
 • Prof. dr hab. Andrzej Staniszewski
 • Ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW
 • Ks. dr hab. Stanisław Strękowski
 • Prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Ks. dr hab. Leszek Wilczyński

 Flag of United KingdomCurrently, the submissions are open for Studia Elckie 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 9

Miesiąc 129

Ogółem 94506