SE17 2015 3

 

 

pdfE-BOOK2.58 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

HISTORIA / HISTORY

  • A. Drozdek
    Pojęcie i istota piastowskiego cła
    The concept and essence of the piast duty
    view: pdfFull Text379.96 KB

  • S. Kuprjaniuk
    Problemy z klasyfikacją obiektów małej architektury na przykładzie pomnika wojennego w Długoborze
    Problems of the classification of small architecture based on the war memorial in Długobór
    view: pdfFull Text370.29 KB

  • s. M. Łukawska
    Kształtowanie się stroju zakonnego w początkach monastycyzmu w Europie (IV-X w.). Recepcja form ubiorów świeckich. Cz. II
    The development of monastic garments in early monasticism in Europe (IVTH-XTH centuries). Adaptation of secular forms of clothing. Part 2
    view: pdfFull Text966.23 KB

  • B. Sapała
    Organisierte Erinnerung. Ein Beitrag zu Entstehungsgeschichte und Funktionen der Kriegschronik der Provinz Ostpreussen
    Organized memory. History and function of the war chronicle of east Prussia
    view: pdfFull Text366.84 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

  • ks. J. M. Nogowski
    Realizacja miłosierdzia Bożego w działalności Caritas
    Exercise of the Godʼs mercy in the Caritas activity
    view: pdfFull Text427.19 KB

  • ks. T. Szałanda
    Faustynie Kowalskiej i Anneliese Michel objawienie diabelskie. Pomiędzy uznanym i nieuznanym (wciąż) doświadczeniem mocy zła osobowego.
    The demonic revelation to Faustina Kowalska and Anneliese Michel. Between the acknowledged and the (still) unacknowledged experience of the power of personal evil
    view: pdfFull Text435.41 KB

  • ks. Z. Żywica

    Kryzys powołania proroka Eliasza

    The crisis of prophet Elijah appointment


    iew: pdfFull Text463.99 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

  • ks. W. Guzewicz
    Wspomnienia biskupa Edwarda Samsela z pielgrzymki do Ziemi Świętej (31 III – 13 IV 1989)
    Bishop Edward Samsel’s memories of pilgrimage to the Holy Land (31 march – 13 april 1989)
    view: pdfFull Text362.26 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

  • Ł. Moćkun
    Wojciech Guzewicz, Leksykon prasy katolickiej diecezji ełckiej, Ełk 2015, wyd. Adalbertinum, ss. 184.
    view: pdfFull Text335.71 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

  • ks. K. Smykowski
    Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Tożsamość płciowa i transseksualizm: Fakty i kontrowersje. Perspektywa interdyscyplinarna”. Opole, 7 listopada 2015 r.
    view: pdfFull Text295.34 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 17 (2015) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 17 (2015) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of United KingdomCurrently, the submissions are open for Studia Elckie 22 (2020)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011,
5/2012, 8/2013, 7/2014,
7/2015, 8/2016

Wizyt:

Dziś 9

Miesiąc 289

Ogółem 87606