SE17 2015 3

 

 

pdfE-BOOK2.58 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

HISTORIA / HISTORY

 • A. Drozdek
  Pojęcie i istota piastowskiego cła
  The concept and essence of the piast duty
  view: pdfFull Text379.96 KB

 • S. Kuprjaniuk
  Problemy z klasyfikacją obiektów małej architektury na przykładzie pomnika wojennego w Długoborze
  Problems of the classification of small architecture based on the war memorial in Długobór
  view: pdfFull Text370.29 KB

 • s. M. Łukawska
  Kształtowanie się stroju zakonnego w początkach monastycyzmu w Europie (IV-X w.). Recepcja form ubiorów świeckich. Cz. II
  The development of monastic garments in early monasticism in Europe (IVTH-XTH centuries). Adaptation of secular forms of clothing. Part 2
  view: pdfFull Text966.23 KB

 • B. Sapała
  Organisierte Erinnerung. Ein Beitrag zu Entstehungsgeschichte und Funktionen der Kriegschronik der Provinz Ostpreussen
  Organized memory. History and function of the war chronicle of east Prussia
  view: pdfFull Text366.84 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. J. M. Nogowski
  Realizacja miłosierdzia Bożego w działalności Caritas
  Exercise of the Godʼs mercy in the Caritas activity
  view: pdfFull Text427.19 KB

 • ks. T. Szałanda
  Faustynie Kowalskiej i Anneliese Michel objawienie diabelskie. Pomiędzy uznanym i nieuznanym (wciąż) doświadczeniem mocy zła osobowego.
  The demonic revelation to Faustina Kowalska and Anneliese Michel. Between the acknowledged and the (still) unacknowledged experience of the power of personal evil
  view: pdfFull Text435.41 KB

 • ks. Z. Żywica

  Kryzys powołania proroka Eliasza

  The crisis of prophet Elijah appointment


  iew: pdfFull Text463.99 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. W. Guzewicz
  Wspomnienia biskupa Edwarda Samsela z pielgrzymki do Ziemi Świętej (31 III – 13 IV 1989)
  Bishop Edward Samsel’s memories of pilgrimage to the Holy Land (31 march – 13 april 1989)
  view: pdfFull Text362.26 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • Ł. Moćkun
  Wojciech Guzewicz, Leksykon prasy katolickiej diecezji ełckiej, Ełk 2015, wyd. Adalbertinum, ss. 184.
  view: pdfFull Text335.71 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. K. Smykowski
  Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Tożsamość płciowa i transseksualizm: Fakty i kontrowersje. Perspektywa interdyscyplinarna”. Opole, 7 listopada 2015 r.
  view: pdfFull Text295.34 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 17 (2015) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 17 (2015) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883