"Studia Ełckie" 12 (2010)

RECENZENCI / REVIEWERS

 • Ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW
 • Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny
 • Dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM
 • Ks. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. UWM
 • Dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM
 • Dr hab. Eugeniusz Hull, prof. UWM
 • Dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 • Ks. dr hab. Dariusz Kotecki, prof. UMK
 • Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk
 • Dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM
 • Prof. dr hab. Florian Lempa
 • Ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
 • Ks. dr hab. Bogdan Wiktor Matysiak, prof. UWM
 • Dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM
 • Prof. dr hab. Andrzej Staniszewski
 • Ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. WSFiZ
 • Prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik
 • Ks. dr hab. Leszek Wilczyński, prof. UAM
 • Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński
 • Ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 23

Miesiąc 558

Ogółem 89872