"Studia Ełckie" 20 (2018)

Flag of PolandRedakcja „Studiów Ełckich” pragnie podziękować wszystkim Recenzentom za podjęty przez nich trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych na łamach naszego kwartalnika w 2018 roku. Z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy, specjalne wyrazy uznania kierujemy do następujących osób:

Flag of United KingdomThe Editorial Board of “Studia Elckie” wishes to thank all the Peer Reviewers for their hard work and diligence in reviewing articles sub-mitted for publication in 2018 issues of our quarterly journal. With a great hope for the further fruitful coopera-tion, the special appreciations are addressed to:

 • dr hab. Imelda Chłodna-Błach
 • dr hab. Mirosław Murat
 • dr hab. Piotr Kieniewicz MIC
 • ks. dr hab. Andrzej Jacek Najda, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
 • ks. dr hab. Edmund Robek, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
 • ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
 • ks. dr hab. Mirosław A. Michalski, prof. ChAT
 • ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
 • ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
 • ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
 • ks. dr hab. prof. ndzw. Józef Szymański
 • ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT
 • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM
 • ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
 • ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski
 • ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch
 • ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel
 • ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk
 • ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Guzewicz
 • PhD Paweł Tarasiewicz, Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA
 • prof. dr hab. Anna Zellma
 • prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
 • prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz
 • prof. zw. dr hab. Waldemar Rozynkowski

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 20

Miesiąc 555

Ogółem 89869