Jesteś tutaj: Start ZASADY PRZYGOTOWANIE TEKSTU
 • Dostarczone teksty powinny być napisane za pomocą MS Word.
 • Artykuły w „Studiach Ełckich" mogą być publikowane w języku polskim i w językach kongresowych.
 • Jeżeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. znaki hebrajskie, cyrylicę, grekę, znaki logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie występują w standardowej instalacji edytora lub środowiska Windows, należy przekazać je razem z tekstem.
 • Formatowanie tekstu:
  • Czcionka – Times New Roman
  • Interlinia pojedynczy
  • brak odstępów pomiędzy akapitami
  • tekst zasadniczy: rozmiar – 12; przypisy – 10.
 • Formatowanie tekstu należy ograniczyć do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie, kursywa.
 • Test artykułu powinien być przygotowany w następującym schemacie:
  • Tytuł
  • wstęp
  • poszczególne punkty
  • zakończenie
  • streszczenie w języku angielskim
  • informacje o autorze.
 • Objętość artykułu powinna mieścić się w granicach 20.000 - 45.000 znaków graficznych (ze spacjami i przypisami włącznie).
 • Do tekstu należy dołączyć angielskie tłumaczenie tytułu, podtytułu, słów kluczowych i streszczenia (ok. 150 słów).
 • Informacje o autorach należy umieścić po tekście zasadniczym. Powinny one zawierać następujące dane: imię i nazwisko, stopień i tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia) wraz z dokładnym adresem do korespondencji (e-mail).
 • Odpowiedzialność wynikającą z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk i cytowanie z innych źródeł) ponosi autor.
 • Autor ponosi koszty zawinionych przez niego zmian dokonanych w tekście po rozpoczęciu składania, jeżeli zmiany te powodują przekroczenie kosztów składania o ponad 2%.
 • Kopię przekazanych materiałów autorzy przechowują na osobnym nośniku danych do czasu ukazania się publikacji drukiem.
 • Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują 1 egzemplarz „Studiów Ełckich".
 • Prawa wydawnicze przechodzą na Wydawcę. Opublikowany artykuł będzie dostępny w formacie PDF na stronie internetowej czasopisma.
 • Przy robieniu przypisów ze stron internetowych należy podać: autora, tytuł tekstu, link, datę dostępu.
 • Przypisy należy sporządzić według następujących przykładów:
  • K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982, s. 20.
  • D. L. Rosenhan, M. E. Seligam, Psychopatalogia, t. 1, tłum. E. Watts, Warszawa 1994, s. 176.
  • T. Szubka, Wprowadzenie, w: Metafizyka filozofii analitycznej, red. T. Szubka, Lublin 1995, s. 9.
  • T. Styczeń, Narodzić się, aby kochać. Jak ocalić tożsamość Europy?, „Roczniki Filozoficzne" 42 (1994) 2, s. 52-53.
  • A. Bronk, Język, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, red. A. Szostek, Lublin 2000, kol. 1-3.

przypisy

© Copyright by Studia Ełckie: Creative Commons BY-NC-ND CC BY NC ND - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki Cookies

stat4u