Flag of PolandRedakcja „Studiów Ełckich” pragnie podziękować wszystkim Recenzentom za podjęty przez nich trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych na łamach naszego kwartalnika w 2020 roku. Z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy, specjalne wyrazy uznania kierujemy do następujących osób:

Flag of United KingdomThe Editorial Board of “Studia Elckie” wishes to thank all the Peer Reviewers for their hard work and diligence in reviewing articles submitted for publication in 2020 issues of our quarterly journal. With a great hope for the further fruitful cooperation, the special appreciations are addressed to:

BOLIVIA

ks. Mariusz Adam Kaproń, Universidad Católica Boliviana
ks. Piotr Wojtala, Independent Scholar, Santa Cruz

CANADA

ks. Andrzej Jastrzębski, Saint Paul University, Ottawa

ITALY

ks. Franciszek Krasoń, Universtà Pontificia Salesiana, Roma
ks. Tadeusz Lewicki, Universtà Pontificia Salesiana, Roma

LITHUANIA

Salomėja Karasevičiūtė, Marijampolės Kolegija
Arūnas Streikus, Vilnius University
s. Aušra Vasiliauskaitė, Vytautas Magnus University, Kaunas
ks. Kęstutis Žemaitis, Vytautas Magnus University, Kaunas

SLOVAKIA

bp Marek Forgáč, Catholic University in Ružomberok
ks. Vladimír Thurzo, Comenius University in Bratislava

USA

Curtis L. Hancock, Rockhurst Jesuit University, Kansas City, MO
John F. X. Knasas, University of St. Thomas, Houston, TX
A. William McVey, Adler-Aquinas Institute, Colorado Springs, CO
ks. Paweł Tarasiewicz, Adler-Aquinas Institute, Colorado Springs, CO

POLAND

ks. Rafał Bednarczyk, UKSW
ks. Roman Buchta, UŚ
ks. Ireneusz Celary, UŚ
Imelda Chłodna-Błach, KUL
ks. Wojciech Cichosz, UMK
ks. Tomasz Duma, KUL
ks. Włodzimierz Gałązka, UKSW
ks. Wojciech Guzewicz, UWM
Piotr Jaroszyński, KUL
ks. Karol Jasiński, UWM
ks. Dariusz Kurzydło, UKSW
ks. Florian Lempa, Uczelnia Łazarskiego
ks. Piotr Łabuda, UPJPII
Agnieszka Łukasik-Turecka, KUL
Artur Mamcarz-Plisiecki, KUL
Hanna Markiewicz, APS
ks. Jacenty Mastej, KUL
ks. Paweł Mąkosa, KUL
ks. Kazimierz Misiaszek, UKSW
ks. Andrzej Jacek Najda, UKSW
Piotr T. Nowakowski, UR
ks. Norbert G. Pikuła, UP
ks. Mieczysław Polak, UAM
ks. Andrzej Proniewski, UwB
ks. Wiesław Przygoda, KUL
ks. Paweł Rabczyński, UWM
ks. Sławomir Ropiak, UWM
ks. Ryszard Sadowski, UKSW
ks. Tadeusz Syczewski, KUL
ks. Lucjan Świto, UWM
ks. Leszek Wilczyński, UAM
ks. Marek Żmudziński, UWM

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 35

Miesiąc 1201

Ogółem 152531