Sixto J. Castro – Universidad de Valladolid, Hiszpania

▪ Robert A. Delfino – John’s University, NY, USA

▪ Urbano Ferrer – Universidad de Murcia, Hiszpania

▪ ks. Wojciech Guzewicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska

▪  Andrzej Jastrzębski OMI – Saint Paul University, Ottawa, Kanada

  Algimantas Katilius – Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno, Litwa

▪ Jeanette V. Loanzon – University of Santo Tomas, Manila, Filipiny

▪ ks. Paweł Mąkosa – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska

▪ A. William McVey – Holy Apostles College and Seminary, Cromwell, CT, USA

▪ Eduardo Ortiz – Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Wenezuela

▪ Pablo Pérez López – Universidad de Navarra, Pampeluna, Hiszpania

▪ Monika Przybysz – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, Polska

▪ Peter A. Redpath – Adler-Aquinas Institute, Colorado Springs, CO, USA

▪ ks. Paweł Tarasiewicz – Adler-Aquinas Institute, Colorado Springs, CO, USA

▪ Anna Zellma – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, Polska

▪ ks. Kęstutis Žemaitis – Uniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, Litwa

 

 

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 38

Miesiąc 1204

Ogółem 152534