Flag of PolandRedakcja „Studiów Ełckich” pragnie podziękować wszystkim Recenzentom za podjęty przez nich trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych na łamach naszego kwartalnika w 2018 roku. Z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy, specjalne wyrazy uznania kierujemy do następujących osób:

Flag of United KingdomThe Editorial Board of “Studia Elckie” wishes to thank all the Peer Reviewers for their hard work and diligence in reviewing articles sub-mitted for publication in 2018 issues of our quarterly journal. With a great hope for the further fruitful coopera-tion, the special appreciations are addressed to:

 • dr hab. Imelda Chłodna-Błach
 • dr hab. Joanna Zajkowska
 • dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK
 • dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
 • ks. dr hab. Andrzej Jacek Najda, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
 • ks. dr hab. Dariusz Kurzydło
 • ks. dr hab. Edmund Robek, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
 • ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Leszek Wilczyński, prof. UAM
 • ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
 • ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR
 • ks. dr hab. Rafał Bednarczyk
 • ks. dr hab. Roman Szewczyk
 • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
 • ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Wiesław Kraiński
 • ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski
 • ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel
 • ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek
 • ks. prof. zw. dr hab. Adam Skreczko
 • ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Guzewicz
 • PhD Paweł Tarasiewicz, Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA
 • prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
 • prof. dr hab. Marian Wnuk
 • prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
 • s. dr hab. Anna Walulik CSFN, prof. AIK

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 41

Miesiąc 1207

Ogółem 152537