est 2001

pdfSpis treści

 

Ks. Kazimierz ŁATAK CRL - Z pobytów Prymasa Stefana Wyszyńskiego na ziemi dzisiejszej diecezji ełckiej
pdfKs. K. Łatak, Z pobytów...620.87 KB

Władysław MARKOWSKI - Prymas Stefan Wyszyński wobec przemian politycznych i ustrojowych w Polsce w latach 1948-1981
pdfW. Markowski, Prymas...550.76 KB

Ks. Marian SZCZĘSNY - Znaczenie założeń antropologicznych w nauczaniu społecznym Prymasa Tysiąclecia
pdfZnaczenie założeń antropologicznych...1.26 MB

Ks. Wojciech GUZEWICZ - Zaangażowanie narodowo-polityczne duchowieństwa diecezji łomżyńskiej w latach 1918-1939
pdfKs. W. Guzewicz, Zaangażowanie...1.28 MB

Ks. Witold JEMIELITY - Ksiądz Kazimierz Aleksander Hamerszmit
pdfKs. W. Jemielity, Ksiądz...1.04 MB

Ks. Stanisław JÓŹWIAK - Teologiczny i praktyczny wymiar ojcostwa
pdfKs. S. Jóźwiak, Teologiczny...529.45 KB

Renata FARON, Mikołaj KRASNODĘBSKI - Poezja humanizmu, religii i metanoi. Dwugłos do książki Mieczysława Gogacza "Skrzydła aniołów"
pdfR. Faron, M. Krasnodębski, Poezja...1.29 MB

Ks. Kazimierz ŁATAK CRL - Prepozytury autonomiczne i kongregacje centralistyczne kanoników regularnych w dawnej Polsce
pdfKs. K. Łatak, Prepozytury...1.45 MB

Ks. Wiesław ŁUŻYŃSKI - Funkcja gospodarcza państwa w nauczaniu społecznym Jana Pawła II
pdfKs. W. Łużyński, Funkcja...1020.4 KB

Irena MAKARCZYK - Pastor ełcki Hieronim Malecki (+1583) – drukarz i tłumacz pism ewangelickich w Księstwie Pruskim i jego dorobek translatorski
pdfI. Makarczyk, Pastor...1.52 MB

Ks. Antoni MISIASZEK - Sytuacja osób opuszczających zakład karny
pdfKs. A. Misiaszek, Sytuacja...1.05 MB

Elżbieta OSEWSKA - Rozwój religijności człowieka ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju modlitwy
pdfE. Osewska, Rozwój...1.03 MB

Ks. Sławomir ROPIAK - Treści biblijne w przemówieniach Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego do miłośników muzyki i śpiewu kościelnego
pdfKs. S. Ropiak, Treści...1.17 MB

Ks. Jerzy SIKORA -  Artyzm kazań Prymasa Tysiąclecia
pdfKs. J. Sikora, Artyzm...1.78 MB

Ks. Paweł Bogumił SOBUŚ - Troska o osobistą świętość jako podstawa zaangażowania katolika do aktywności politycznej
pdfKs. P. Sobuś, Troska...970.71 KB

Danuta STANKIEWICZ - Kaznodziejstwo w służbie apostolstwu
pdfD. Stankiewicz, Kaznodziejstwo...1.13 MB

Ks. Marian SZCZĘSNY - Postawy religijne katolików w warunkach diaspory na przykładzie parafii Trójcy Świętej w Pskowie na terenie Rosji (STUDIUM SOCJOLOGICZNE)
pdfKs. M. Szczęsny, Postawy...2.63 MB

Ks. Roman SZEWCZYK - Wymiar pastoralny i ewangelizacyjny I Synodu Diecezji Ełckiej
pdfKs. R. Szewczyk, Wymiar...426.7 KB

Ks. Stanisław URBAŃSKI - Duchowe piękno Maryi znakiem darmowej miłości Boga Ojca
pdfKs. S. Urbański, Duchowe...975.52 KB

Anna ZELLMA - Osobowość jako determinant interakcji społecznych młodzieży w toku katechezy
pdfA. Zellma, Osobowość...828.31 KB

Ks. Zdzisław Żywica - Historia i wartość biblijnego podatku świątynnego
pdfKs. Z. Żywica, Historia...1.06 MB

Recenzje, sprawozdania, wykaz skrótów
pdfEST-2001261.38 KB

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 3

Miesiąc 346

Ogółem 95303