studia elckie 200px

 

 

pdfE-BOOK5.12 MB


  

FILOLOGIA / PHILOLOGY

 • Maria Rółkowska
  Czy amerykański step pachnie? Egzotyczne krajobrazy Stanów Zjednoczonych w twórczości Henryka Sienkiewicza i Sygurda Wiśniowskiego / Does American prairie smell? Exotic landscapes of the United States in the literary works of Henryk Sienkiewicz and Sygurd Wiśniowski
  see: pdfSummary14.83 KB; view: pdfFull Text1.56 MB
 • Ryszard Skawiński
  Ocena jezuitów w dwudziestowiecznych polskich powieściach historycznych. Między faktami, ideologią i artyzmem / The assessment of Jesuits in Polish historical novels in XX century. Between facts, ideology, and artism
  see:pdf Summary11.4 KB; view: pdfFull Text2.34 MB
 • Joanna Szydłowska
  Narracje z historią w tle, czyli Kopernik w szponach popkultury (Artur Górski, Zdrada Kopernika) / Narrations with a history background, or Copernicus in the clutch of pop-culture (Artur Górski, The treason of Copernicus)
  see: pdfSummary5.11 KB; view: pdfFull Text1.71 MB

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • Mikołaj Krasnodębski
  Über die realistische Pädagogik in Polen (O realistycznej pedagogice w Polsce) / On the realist pedagogy in Poland
  see: pdfSummary11.57 KB; view: pdfFull Text1.6 MB
 • Ks. Tomasz Orłowski
  Granice uporczywej terapii / The Limits of stubborn therapy
  see: pdfSummary5.25 KB; view: pdfFull Text224.11 KB
 • Ks. Tomasz Orłowski
  Testament życia – promocja ludzkiej wolności? / The Testament of life - is it a promotion of human freedom?
  see: pdfSummary5.04 KB; view: pdfFull Text2.07 MB
 • Ks. Paweł Tarasiewicz
  Ludzka natura a państwo / Humam nature and state
 • see: pdfSummary5.54 KB; view: pdfFull Text213.6 KB
 • Ks. Paweł Tarasiewicz
  Podmiotowe podstawy afirmacji istnienia Boga w ujęciu Zofii Józefy Zdybickiej / The subjective bases of affirming the God's existence by Zofia Józefa Zdybicka
  see: pdfSummary5.67 KB; view: pdfFull Text1.63 MB
 • Ks. Jacek Zieliński
  Relatywizm w krajobrazie pometafizycznym. Relatywizm w procesie strukturowania świata i systemu / Relativism in the post-metaphysical landscape. Relativism in the process of structurizing a world and a system
  see: pdfSummary11.8 KB; view: pdfFull Text2.36 MB

 HISTORIA / HISTORY

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Związek Katolicki w diecezji sejneńskiej czyli augustowskiej / The Catholic Union in the Sejny or Augustow Diocese
  see: pdfSummary11.28 KB; view: pdfFull Text4.19 MB
 • Janusz Hochleitner
  100 lat historii parafii św. Wojciecha w Elblągu / The 100 years history of St. Adalbertus Parish in Elblag
  see: pdfSummary12.11 KB; view: pdfFull Text4.27 MB
 • Ks. Andrzej Pieńkowski
  Działalność ustawodawcza bpa Edwarda Eugeniusza Samsela (2000-2003) / The legislative activity of Bp. Edward Eugeniusz Samsel (2000-2003)
  see: pdfSummary11.93 KB; view: pdfFull Text271.97 KB

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA / COMMUNICATION

 • Ks. Wojciech Guzewicz, Michał Żyliński
  Bilans udziału wojsk polskich w Iraku na łamach „Rzeczpospolitej" w latach 2003-2008 / The ballance of the Polish Army's contribution in Iraq in „Rzeczpospolita" newspaper in 2003-2008
 • see: pdfSummary12.78 KB; view: pdfFull Text2.36 MB
 • Maria Rółkowska
  Kulturowo-kulinarne fusion, czyli rodziny binacjonalne – jako przykład komunikowania międzykulturowego – w świetle prasy polskiej / The culturo-culinary fusion, or binational families as an example of intercultural communication in the light of Polish Press
  see: pdfSummary5.46 KB; view: pdfFull Text945.04 KB

PRAWO / LAW

 • Stanisław Bułajewski
  Legalność uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego / The resolution legality of the constitutive organs of territorial government units
  see: pdfSummary5.63 KB; view: pdfFull Text2.26 MB
 • Mariola Lemonnier, Szymon Kisiel
  Weksel jako dłużny papier wartościowy / Promissory note as a debt security
  see: pdfSummary4.89 KB; view: pdfFull Text1.58 MB
 • Ks. Grzegorz Leszczyński
  Gwarancje prawa do obrony w świetle instrukcji Dignitas connubbi / The law warranty to defence in a light of „Dignitas connubbi"
  see: pdfSummary35.16 KB; view: pdfFull Text1.97 MB
 • Michał Mariański
  Specyfika organizacji samorządu terytorialnego we Francji / The organizational specificity of the territorial government in France
  see: pdfSummary12.83 KB; view: pdfFull Text3.16 MB
 • Bogumił Pahl
  Opodatkowanie budynków wzniesionych na gruncie użytkownika wieczystego przez osobę trzecią / The taxation of buildings constructed on a land which is a perpetual usufruct by a third person
  see: pdfSummary4.69 KB; view: pdfFull Text1.17 MB
 • Dana Šramková, David Sehnálek
  Europeizacja prawa finansowego na przykładzie prawa celnego i walutowego / The europeization of financial law examplified by custom and monetary law
  see: pdfSummary5.7 KB; view:pdf Full Text1.16 MB
 • Ks. Roman Szewczyk
  Funkcjonowanie i ochrona praw rodziny w ustawodawstwie polskim i Unii Europejskiej / Exercising and protecting the family rights in the legal systems of Poland and European Union
  see: pdfSummary5.47 KB; view: pdfFull Text2.08 MB
 • Marek Tyrakowski
  Podstawowe preferencje finansowe związane z działalnością kościołów i związków wyznaniowych / Basic financial preferences related to the activity of churches and religious associations
  see: pdfSummary4.67 KB; view: pdfFull Text1.58 MB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Jerzy Sikora
  Przepowiadanie ks. Jana Twardowskiego i ks. Józefa Tischnera do dzieci – studium porównawcze w aspekcie komunikacyjnym / Fr. Jan Twardowski's and Fr. Jozef Tischner's preaching to children – the comparative study in a communicative aspect
  see: pdfSummary8.49 KB; view: pdfFull Text2.33 MB
 • Ks. Jacek Uchan
  Małżeństwo w nauczaniu świadków Jehowy. Bóg – twórcą małżeństw / Marriage in the teaching of Jehovah's Witnesses. God as a creator of marriage /
 • see: pdfSummary4.72 KB; view: pdfFull Text1.67 MB
 • Ks. Jacek Wojda
  L'Église catholique et la vertu de la tolérance / Catholic Church and the virtue of tolerance
  see: pdfSummary5.65 KB; view: pdfFull Text3.1 MB

VARIA

 • Mariusz Brakoniecki
  Aborcja – wyzwolenie czy zbrodnia? / Abortion – liberation or crime?
  see: pdfSummary6.29 KB; view: pdfFull Text1.86 MB
 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Bibliografia zawartości czasopisma „Studia Teologiczne". Tomy 1-10 (1983-1992) / The bibliography of „Studia Teologiczne" periodical contents. Volumes 1-10 (1983-1992)
  see: pdfSummary27.22 KB; view: pdfFull Text2.04 MB
 • Michał Jasiński
  Wizerunek św. Brunona z giżyckiego sanktuarium / The holy image of St. Bruno from the Giżycko shrine
  see: pdfSummary33 KB; view: pdfFull Text2.54 MB
 • Piotr Krajewski
  Globalizacja wartości? / The globalization of values?
  see: pdfSummary5.22 KB; view: pdfFull Text735.56 KB
 • Ryszard Skawiński
  Współczesne obszary rozwoju pedagogiki społecznej i nowe możliwości w studiowaniu tej dyscypliny wiedzy. Okiem dydaktyka / The contemporary areas of the progress of social pedagogy and the new possibilities in studying this discipline. A didactician view
  see: pdfSummary15.97 KB; view: pdfFull Text282.96 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

pdffind here5.12 MB

 • Ks. Wojciech Guzewicz, Sprawozdanie z działalności redaktora naczelnego „Studiów Ełckich" – ks. prof. dra hab. Wojciecha Guzewicza za lata 2006-2009.
 • Agnieszka Gilewska, Sprawozdanie z konferencji przedmiotowej „Przekład w komunikacji wielojęzycznej i w nauczaniu języków obcych". Ełk, 17 czerwca 2010 r.
 • Ks. Paweł Tarasiewicz, Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Naukowego nt. „Zdepersonalizowane społeczeństwo? Propozycje edukacyjne". Barcelona, 13-15 maja 2010 r.
 • Ks. Roman Szewczyk, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów". Kraków 11-12 września 2009 r.
 • Ks. Paweł Tarasiewicz Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Filozoficznej nt. „Czy, jaka i dlaczego jest potrzebna filozofia dzisiaj?" Lublin, 23 kwietnia 2010 r.

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

pdffind here5.12 MB

 • Mieczysław A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, seria „Biblioteka Filozofii Realistycznej", Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, s. 325 (rec. Ks. Tomasz Duma).
 • Ks. Tadeusz Białous, Biskup Stanisław Kostka Łukomski (1874-1948). Pasterz niezłomny, Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, Rajgród 2010, ss. 358 (rec. Ks. Wojciech Guzewicz, O dysertacji doktorskiej ks. Tadeusza Białousa).
 • „Rocznik Ełcki 2009", t. 6, [druk: 2010], ss. 170 (rec. Ks. Wojciech Guzewicz, O nowym tomie „Rocznika Ełckiego").
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Lipskie okolice. Studium historyczne parafii dekanatu lipskiego, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2009, ss. 90 (rec. Michał Jasiński).
 • Ks. Wojciech Guzewicz, „Ja pójdę za nią". Błogosławiona Marianna Biernacka 1888-1943, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2010, ss. 94 (rec. Ks. Andrzej Pieńkowski).
 • S. Barbara Lisowska, ks. Wojciech Guzewicz, W tle cudownego medalika, Warszawa – Ełk 2010, ss. 163 (rec. Ks. Andrzej Pieńkowski).
 • Ks. Wojciech Guzewicz, „Ja pójdę za nią". Błogosławiona Marianna Biernacka (1888-1943), Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2010, ss. 94 (rec. Ryszard Skawiński).
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Parafia Cichy 1952-2009, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2010, ss. 256 (rec. Ryszard Skawiński).
 • Ks. Wojciech Guzewicz, „Ja pójdę za nią". Błogosławiona Marianna Biernacka 1888-1943, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2010, ss. 94 (rec. Józef Skrocki).
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Parafia Cichy 1952-2010, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2010, ss. 255 (rec. Józef Skrocki).
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Abc pisania prac licencjackich i magisterskich, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk–Olsztyn 2010, ss. 95 (rec. Iwona Śniarowska).
 • Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, red. Rafał Dowgier, Białystok 2009, ss. 378 (rec. Krzysztof Teszner).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 497

Ogółem 96883