SE16 2014 1

 

 

pdfE-BOOK2.46 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


  

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • Witold Landowski
  Krytyka konwencjonalizmu społecznego na przykładzie filozofii społecznej T. Hobbesa i J. Locke'a
  Critics of social conventionalism on examplars T. Hobbes' and J. Locke's thought
  view: pdfFull Text353.92 KB

PRAWO / LAW

 • Marcin Radziłowicz
  Wybrane aspekty podstaw funkcjonowania polskiej administracji samorządowej
  Bases of functioning of local government administration in Poland. Selected aspects
  view: pdfFull Text349.45 KB

 • Bogdan Sekściński
  Status lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w świetle polskiego prawa konstytucyjnego (1946-1955)
  The status of the Representation of the Special Committee for Fighting Corrupt Practices and Economic Sabotage in Lublinin the context of Polish constitutional law (1946-1955)
  view: pdfFull Text910.29 KB

 • Krystyna Ziółkowska
  Godne zachowanie się pracownika w kontekście wypełniania pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy (100 § 2 pkt 4 k.p.)
  Dignity of employee behavior in the context the duty care of the staff of the interest his company (article 100 § 2 point 4 of the Labour Code)
 • view: pdfFull Text374.65 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Dariusz Kruczyński
  Bł. Marianna Biernacka wzorem dla wolontariuszy Caritas
  BL Marianna Biernacka an example for Caritas volunteers
  view: pdfFull Text487.74 KB

 • Ks. Ryszard Sawicki
  Religijność młodzieży zaangażowanej w wolontariat szkolnych kół Caritas w diecezji ełckiej w świetle badań empirycznych
  The piety of the youth, that is involved in volunteering for school groups of Caritas at the diocese of elk, based on empiristic analysis
  view: pdfFull Text1.59 MB

 • Ks. Zbigniew Sobolewski
  Powinności moralne w kontekście wolontariatu Caritas
  Ethics in the context of voluntary of Caritas
  view: pdfFull Text511.31 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • Ks. Paweł Tarasiewicz, Sprawozdanie redaktora naczelnego „Studiów Ełckich" z działalności czasopisma w latach 2012-2013
  view: pdfFull Text348.27 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 16 (2014) nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 16 (2014) no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 26

Miesiąc 495

Ogółem 96881