"Studia Ełckie" 9 (2007)

RECENZENCI / REVIEWERS

 • Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka
 • Ks. dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO
 • Prof. dr hab. Leonard Etel
 • Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk
 • Ks. dr hab. Wojciech Guzewicz
 • Dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 • Dr hab. Dariusz Kuźmina, prof. UW
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
 • Ks. dr hab. Jacek Neumann
 • Ks. dr hab. Jarosław Popławski, prof. KUL
 • Ks. dr hab. Mariusz Rosik, prof. PWT
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz
 • Prof. dr hab. Bronisław Sitek
 • Ks. dr hab. Marek Skierkowski
 • Ks. dr hab. Adam Skreczko
 • Ks. dr hab. Mariusz Szram, prof. KUL
 • Ks. dr hab. Leszek Wilczyński

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 9

Miesiąc 129

Ogółem 94506