"Studia Ełckie" 12 (2010)

RECENZENCI / REVIEWERS

 • Ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW
 • Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny
 • Dr hab. Janusz Gołota, prof. UWM
 • Ks. dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. UWM
 • Dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM
 • Dr hab. Eugeniusz Hull, prof. UWM
 • Dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. KUL
 • Ks. dr hab. Dariusz Kotecki, prof. UMK
 • Ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk
 • Dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM
 • Prof. dr hab. Florian Lempa
 • Ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
 • Ks. dr hab. Bogdan Wiktor Matysiak, prof. UWM
 • Dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM
 • Prof. dr hab. Andrzej Staniszewski
 • Ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. WSFiZ
 • Prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak
 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik
 • Ks. dr hab. Leszek Wilczyński, prof. UAM
 • Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński
 • Ks. dr hab. Zdzisław Żywica, prof. UWM

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 24

Miesiąc 1436

Ogółem 148931