"Studia Ełckie" 21 (2019)

Flag of PolandRedakcja „Studiów Ełckich” pragnie podziękować wszystkim Recenzentom za podjęty przez nich trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych na łamach naszego kwartalnika w 2019 roku. Z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy, specjalne wyrazy uznania kierujemy do następujących osób:

Flag of United KingdomThe Editorial Board of “Studia Elckie” wishes to thank all the Peer Reviewers for their hard work and diligence in reviewing articles sub-mitted for publication in 2019 issues of our quarterly journal. With a great hope for the further fruitful coopera-tion, the special appreciations are addressed to:

 • dr hab. Barbara Strzałkowska
 • dr hab. Imelda Chłodna-Błach
 • dr hab. Joanna Zajkowska
 • dr hab. Małgorzata Łosiewicz, prof. UG
 • dr hab. Marek Smoliński, prof. UG
 • dr hab. Piotr Stanisław Mazur, prof. AIK
 • ks. dr hab. Andrzej Jacek Najda, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Dariusz Henryk Pater, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Dariusz Kurzydło, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Dominik Ostrowski, prof. PWT
 • ks. dr hab. Jarosław Woźniak
 • ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
 • ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
 • ks. dr hab. Leszek Wilczyński, prof. UAM
 • ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
 • ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
 • ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
 • ks. dr hab. Rafał Bednarczyk
 • ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT
 • ks. dr hab. Roman Szewczyk
 • ks. dr hab. Sławomir Ropiak, prof. UWM
 • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
 • ks. dr hab. Wiesław Kraiński, prof. UMK
 • ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
 • ks. prof. dr hab. Adam Skreczko
 • ks. prof. dr hab. Florian Lempa
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 • ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
 • ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk
 • ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel
 • ks. prof. dr hab. Władysław Nowak
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz
 • PhD Paweł Tarasiewicz, Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA
 • prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
 • prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz
 • prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

"Studia Ełckie" 20 (2018)

Flag of PolandRedakcja „Studiów Ełckich” pragnie podziękować wszystkim Recenzentom za podjęty przez nich trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych na łamach naszego kwartalnika w 2018 roku. Z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy, specjalne wyrazy uznania kierujemy do następujących osób:

Flag of United KingdomThe Editorial Board of “Studia Elckie” wishes to thank all the Peer Reviewers for their hard work and diligence in reviewing articles sub-mitted for publication in 2018 issues of our quarterly journal. With a great hope for the further fruitful coopera-tion, the special appreciations are addressed to:

 • dr hab. Imelda Chłodna-Błach
 • dr hab. Joanna Zajkowska
 • dr hab. Sławomir Chrost, prof. UJK
 • dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL
 • ks. dr hab. Andrzej Jacek Najda, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
 • ks. dr hab. Dariusz Kurzydło
 • ks. dr hab. Edmund Robek, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
 • ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Leszek Wilczyński, prof. UAM
 • ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
 • ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR
 • ks. dr hab. Rafał Bednarczyk
 • ks. dr hab. Roman Szewczyk
 • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
 • ks. dr hab. Tomasz Stępień, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Wiesław Kraiński
 • ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski
 • ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel
 • ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek
 • ks. prof. zw. dr hab. Adam Skreczko
 • ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Guzewicz
 • PhD Paweł Tarasiewicz, Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA
 • prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska
 • prof. dr hab. Marian Wnuk
 • prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
 • s. dr hab. Anna Walulik CSFN, prof. AIK

"Studia Ełckie" 20 (2018)

Flag of PolandRedakcja „Studiów Ełckich” pragnie podziękować wszystkim Recenzentom za podjęty przez nich trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych na łamach naszego kwartalnika w 2018 roku. Z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy, specjalne wyrazy uznania kierujemy do następujących osób:

Flag of United KingdomThe Editorial Board of “Studia Elckie” wishes to thank all the Peer Reviewers for their hard work and diligence in reviewing articles sub-mitted for publication in 2018 issues of our quarterly journal. With a great hope for the further fruitful coopera-tion, the special appreciations are addressed to:

 • dr hab. Imelda Chłodna-Błach
 • dr hab. Mirosław Murat
 • dr hab. Piotr Kieniewicz MIC
 • ks. dr hab. Andrzej Jacek Najda, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB
 • ks. dr hab. Edmund Robek, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Jacek Grzybowski, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Janusz Surzykiewicz, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
 • ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
 • ks. dr hab. Mirosław A. Michalski, prof. ChAT
 • ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
 • ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
 • ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
 • ks. dr hab. prof. ndzw. Józef Szymański
 • ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT
 • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM
 • ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
 • ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski
 • ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch
 • ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel
 • ks. prof. dr hab. Roman Krawczyk
 • ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Guzewicz
 • PhD Paweł Tarasiewicz, Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA
 • prof. dr hab. Anna Zellma
 • prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
 • prof. zw. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz
 • prof. zw. dr hab. Waldemar Rozynkowski

"Studia Ełckie" 18 (2016)

Flag of PolandRedakcja „Studiów Ełckich” pragnie podziękować wszystkim Recenzentom za podjęty przez nich trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych na łamach naszego kwartalnika w 2016 roku. Z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy, specjalne wyrazy uznania kierujemy do następujących osób:

Flag of United KingdomThe Editorial Board of “Studia Elckie” wishes to thank all the Peer Reviewers for their hard work and diligence in reviewing articles sub-mitted for publication in 2016 issues of our quarterly journal. With a great hope for the further fruitful coopera-tion, the special appreciations are addressed to:

 • bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
 • dr hab. Izabela Lewandowska
 • dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM
 • dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Andrzej Adamski, prof. WSIiZ
 • ks. dr hab. Andrzej Jacek Najda, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Andrzej Proniewski
 • ks. dr hab. Edmund Robek, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Jerzy Tupikowski, prof. PWT
 • ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Krzysztof Bielawny
 • ks. dr hab. Krzysztof Orzyszyna, prof. KUL
 • ks. dr hab. Leszek Wilczyński, prof. UAM
 • ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
 • ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
 • ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz, prof. PWT
 • ks. dr hab. Stanisław Łabendowicz
 • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
 • ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch
 • ks. prof. dr hab. Edward Wiszowaty
 • ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel
 • ks. prof. zw. dr hab. Wojciech Guzewicz
 • PhD Paweł Tarasiewicz, Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, CO, USA
 • prof. dr hab. Anna Zellma
 • prof. dr hab. Maciej Manikowski
 • prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

"Studia Ełckie" 17 (2015)

Flag of PolandRedakcja „Studiów Ełckich” pragnie podziękować wszystkim recenzen-tom za podjęty przez nich trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych na łamach naszego kwartalnika w 2015 roku.

Z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy, specjalne wyrazy uznania kierujemy do następujących osób:

Flag of United KingdomThe Editorial Board of Studia Elckie wishes to thank all the Peer Review-ers for their hard work and diligence in reviewing articles submitted for publication in 2015 issues of our quarterly journal.

With a great hope for the further fruitful cooperation, the special appreciations are ad-dressed to:

 • dr hab. Elżbieta Osewska, prof. UKSW
 • dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM
 • dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG
 • dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Andrzej Jacek Najda, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Andrzej Proniewski
 • ks. dr hab. Jacek Pawlik, prof. UWM
 • ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Józef Szymański
 • ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
 • ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
 • ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT
 • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM
 • ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski
 • ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch
 • ks. prof. dr hab. Jacek Kiciński
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz
 • PhD Paweł Tarasiewicz, Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, USA
 • prof. dr hab. Andrzej Misiuk
 • prof. dr hab. Anna Zellma
 • prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz
 • prof. dr hab. Artur Andrzejuk
 • prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

 Flag of PolandAktualnie Redakcja przyjmuje zgłoszenia do "Studiów Ełckich" 23 (2021)

adalbertinum

Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum
Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

Częstotliwość wydań: 1/4
ISSN: 1896-6898 (print) 
ISSN: 2353-1274 (e-wydanie)
DOI: 10.32090

Punktacja MNiSW:
4/2009, 6/2010, 5/2011, 5/2012,
8/2013, 7/2014, 7/2015, 8/2016,
8/2017, 8/2018, 20/2019

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 601

Ogółem 96181