SE16 2014 4

 

 

pdfE-BOOK3.44 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

PRAWO / LAW

 • Krystyna Ziłókowska
  Godne zachowanie się pracownika w kontekście wypełnienia pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy (100 § 2 pkt 4 k.p.)
  Dignity of employee behavior in the context the duty care of the staff of the interest his company (article 100 § 2 point 4 of the Labour Code)
  view: pdfFull Text472.63 KB

 • Marta Wronowska
  Przyczyny i procedura wydalenia ze stanu duchownego
  Reasons and procedure for dismissal from the clerical state
  view: pdfFull Text1.01 MB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Barbara Rozen
  Katechizować w duchu Nowej Ewangelizacji
  Catechization is the spirit of new evangelism
  view: pdfFull Text753.29 KB

 • ks. Grzegorz Maj
  Duch Święty prowadzi ku zbawieniu
  The Holy Spirit leads towards salvation
  view: pdfFull Text383.04 KB

 • ks. Grzegorz M. Baran
  Przesłanie „Pieśni pochwalnej" na cześć Judy Machabeusza (1Mch 3,3-9)
  The Message of „The Song of Praise" in Honor of Judas Maccabeus (1Macc 3,3-9)
  view: pdfFull Text884.52 KB

 • ks. Tomasz Szałanda
  Homila (neo)apologetyczna, jako współczesna forma przepowiadania
  The (Neo-)Apologetic Homily as a Contemporary Form of Preaching
  view: pdfFull Text226.8 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 16 (2014) nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 16 (2014) no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 24

Miesiąc 1436

Ogółem 148931