SE17 2015 2

 

 

pdfE-BOOK4.55 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • J. C. Sagut
  Human good, virtues and practice: Macintyre’s account of a thomistic-aristotelian practical rationality
  view: pdfFull Text503.91 KB

HISTORIA / HISTORY

 • s. M. Łukawska
  Kształtowanie się stroju zakonnego w początkach monastycyzmu (III-IV w.) na obszarze basenu Morza Śródziemnego. Recepcja form ubiorów świeckich. Cz. I
  The development of monastic garments in early monasticism (IIITH-VITH centuries). Adaptation of secular forms of cloth-ing. Part 1
  view: pdfFull Text1011.14 KB

 • ks. D. Zalewski
  Domus ecclesiae – chrześcijańskie miejsce kultu
  Domus eccle-siae – Christian place of cult
  view: pdfFull Text541.96 KB

PRAWO / LAW

 • W. Brzuzy
  W obronie cywilizacji łacińskiej (zachodniej)
  In defense of Latin civilization (western civilization)
  view: pdfFull Text367.44 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. J. M. Nogowski
  Rodzina – jej funkcje i zagrożenia. Studium na przykładzie województwa Warmińsko-Mazurskiego
  Social functions of the family and its threats. Study based on the Warmian-Mazurian region
  view: pdfFull Text383.15 KB

 • ks. S. Strękowski
  Troska o czystość wiary w rodzinie i wspólnotach eklezjalnych na podstawie pism św. Grzegorza z Nazjanzu
  Caring for purity of faith in the family and ecclesial communities by letters of st. Gregory of Nazianzus
  view: pdfFull Text431.37 KB

 • A. Zellma
  Empirical research as an area of research activity of Polish catechetical experts
  view: pdfFull Text322.65 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • K. Dańczura
  Wasyl Haniewicz - Tragedia syberyjskiego Białegostoku, przeł. A. Hlebowicz, Pelplin 2008, ss. 232
  view: pdfFull Text337.51 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 17 (2015) nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 17 (2015) no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 34

Miesiąc 982

Ogółem 150117