SE20 2018 1

 

 

pdfE-BOOK SE 20 (2018) nr 12.27 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • ks. K. Jasiński
  O dwóch wyzwaniach globalizacji
  About two challenges of globalization
  view: pdfFull Text405.05 KB

 • R. A. Podgórski
  Aksjologiczny rozwój etyczny i jego implikacje duchowe w filozofii Karola Wojtyły
  Axiological importance of spiritual life for ethical development in the philosophy of Karol Wojtyła
  view: pdfFull Text486.61 KB

HISTORIA / HISTORY

 • ks. W. Guzewicz, L. Moszczyński
  Aresztowanie ks. Stanisława Maciątka
  The arrest of Father Stanisław Maciątek
  view: pdfFull Text404.87 KB

LITERATUROZNAWSTWO / LITTERARY

 • R. Brasse
  Gajcy, Bachelard – idea domu onirycznego na przykładzie Poematu letargicznego i innych wierszy
  Gajcy, Bachelard – the idea of the oneiric home illustrated by Poemat letargiczny and other poems
  view: pdfFull Text498.09 KB

 • M. Wojtowicz
  Postać świętej Anny – matki Maryi w wybranych utworach literatury staropolskiej
  Saint Anne – the characteristic of the mother of Mary present in the oldest Polish literary texts
  view: pdfFull Text395.23 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. T. Bondzio
  Dbałość o właściwy styl życia ludzi młodych w ujęciu Świadków Jehowy
  Care for the proper lifestyle of young people in the approach of Jehovahʼs Witnesses
  view: pdfFull Text394.38 KB

 • ks. M. Chojnowski
  Przepowiadanie misterium Krzyża na podstawie modlitw mszalnych ze Święta Podwyższenia Krzyża Świętego
  Proclamation of the Cross mystery based on the mass prayers for the Feast of Exaltation of the Holy Cross
  view: pdfFull Text348.77 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • J. Węcławik SVD
  Realizacja dobra wspólnego w działalności księży werbistów na Wschodniej Syberii i Dalekim Wschodzie
  Implementation of the common good in the activities of the Divine Word Missionaries in the Eastern Siberia
  view: pdfFull Text599.82 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • D. K. Kornowski
  W. Guzewicz, Nasza historia. Studium administracyjno-historyczne parafii i kościołów dekanatu pw. św. Bartłomieja w Augustowie. Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2016, ss. 102
  W. Guzewicz, W kręgu dziejów kościołów i parafii dekanatu pw. MB Królowej Polski w Augustowie, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2016, ss. 86.
  W. Guzewicz, Węgorzewo i okolice. Studium administracyjno-historyczne parafii i kościołów dekanatu węgorzewskiego, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2017, ss. 100
  view: pdfFull Text338.79 KB

 • D. Adamczyk
  M. Jagodziński, J. Wojtkun (red.), Kościół wobec wyzwań współczesnych, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2015, ss. 247
  view: pdfFull Text348.53 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. R. Sawicki
  Sprawozdanie z sympozjum naukowego pt. „Kościół promotorem państwa? Kościół a tożsamość duchowa i narodowa: ogólne zasady – lokalne przykłady”, Ełk, 26 stycznia 2018 r.
  view: pdfFull Text211.92 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 20 (2018) nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 20 (2018) no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 28

Miesiąc 1440

Ogółem 148935