SE22 2020 3

 

 

 

  
view: pdfe-book SE 23(2021), nr 2


     

 NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES

 • ks. Marek Gutowski
  Katecheza w wybranych kontekstach społeczno-kulturowych wobec obrony integralności osoby ludzkiej
  Catechesis in Selected Socio-Cultural Contexts in the Defense of the Integrity of the Human Person
  DOI: 10.32090/SE.230208 - view: pdfArticle

 • Andrzej Jastrzębski OMI
  Models of Psycho-Spiritual Care: Responding to the Spiritual Needs of Our Contemporaries
  DOI: 10.32090/SE.230209 - view: pdfArticle

 • Algimantas Katilius
  Lithuanian Activities of the Students of Seinai Theological Seminary
  DOI: 10.32090/SE.230210 - view: pdfArticle

 • ks. Mariusz Pawlina
  Egzorcyzmy na warszawskich scenach. Analiza porównawcza spektakli: „Matka Joanna od Aniołów” – Teatr Narodowy i „Diabły” – Teatr Powszechny w kontekście „Listu do Artystów” Jana Pawła II
  Exorcisms on Warsaw Theatre Stages. A Comparative Analysis of “Matka Joanna od Aniołów” – Teatr Narodowy and “Diabły” – Teatr Powszechny in the Context of John Paul IIʼs “Letter to Artists”
  DOI: 10.32090/SE.230211 - view: pdfArticle

 • ks. Tomasz Wielebski
  Wokół Instrukcji „Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła”
  On the Instruction “The Pastoral Conversion of the Parish Community in the Service of the Evangelising Mission of the Church”
  DOI: 10.32090/SE.230212 - view: pdfArticle

 • Paweł Zdziarski
  From Negation to Acceptance. Christian Hermeneutics of Enlightenment
  DOI: 10.32090/SE.230213 - view: pdfArticle

MISCELLANEA

 • Rev. Aghabious Gergis
  La nozione di Patriarca nel Diritto Canonico Orientale e la teoria della Pentarchia
  The Notion of Patriarch in Eastern Canon Law and the Theory of Pentarchy
  DOI: 10.32090/SE.230214 - view: pdfArticle

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Marek Janowski, ks. Maciej Maciukiewicz, ks. Jan Skorupski)
  The Bibliography of the Writings of the Clergy of the Ełk Diocese in 1992-2017 (Marek Janowski, Maciej Maciukiewicz, Jan Skorupski)
  view: pdfText

RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Florian Lempa
  Ks. Wojciech Guzewicz, Talent i trud. Potencjał naukowy duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2021, ss. 249.
  view: pdfText

 • ks. Ryszard Sawicki
  Ks. Tomasz Zajkowski, Wkład diecezji ełckiej w misyjne dzieło Kościoła, Centrum Oświatowo Dydaktyczne Wydawnictwo Adalbertinum, Ełk 2021, ss. 122.
  view: pdfText

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Joseph Ratzinger, Prawda i wolność. Rozważania o współczesności, przeł. R. Zajączkowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2020, ss. 179.
  view: pdfText

 


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 23(2021), nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 23(2021), no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 1

Miesiąc 1380

Ogółem 148875