studia elckie 200px

 

 

pdfE-BOOK2.45 MB 
pdfSUMMARIES OF THE ARTICLES74.09 KB


  

FILOLOGIA / LITERATURE 

 • Jan Franciszek Nosowicz
  Język jako podstawowy element cech kultury narodowej / A Language as a Fundament of National Culture
  view: pdfFull Tekst1.25 MB
 • Ks. Jerzy Sikora
  „Poetyka fragmentu" w polskiej poezji współczesnej / „The Poetics of the Excerpt" in the Polish Contemporary Poetry
  view: pdfFull Text1.64 MB 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY 

 • Ks. Tomasz Duma
  Teoria aktu i możności a poznanie Boga. Gallusa Mansera interpretacja teorii aktu i możności / Die Lehre Von Akt Und Potenz Und Die Gotteserkenntnis. Die Gallus Mansers Interpretation Der Lehre Von Akt Und Potenz
  view: pdfFull Text1.85 MB
 • Ks. Tomasz Orłowski
  Współczesne kontrowersje na temat śmierci mózgowej / La discussione contemporanea riguardante la morte cerebrale
  view: pdfFull Text1.67 MB
 • Ks. Antoni Skowroński
  Uwagi na temat „wartości chrześcijańskich" w etyce środowiskowej / Some Notes on „Christian Values" in Environmental Ethics
  view: pdfFull Text1.07 MB
 • Ks. Paweł Tarasiewicz
  Realistyczna krytyka esencjalizmu / The Realistic Critics of Essentialism
 • view: pdfFull Text1.04 MB

 HISTORIA / HISTORY

 • Ks. Jerzy Fidura
  100-lecie istnienia Starokatolickiego Kościoła Mariawitów (1906 –2006) /100 Jahre Des Bestehens Der Altkatholischen Kirche Von Mariaviten
  view: pdfFull Text1.04 MB
 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Stowarzyszenie Robotników Chrześcijańskich na terenach północno-wschodniej Polski / Verein Christlicher Arbeiter In Nord–Ost Polen
  view: pdfFull Text1.03 MB
 • ks. Witold Jemielity
  Parafie polsko-litewskie na Suwalszczyźnie w latach 1919-1939 / Die Polnischen Und Litauischen Pfarreien Im Gebiet Sudauen In Der Zeit Von 1919 Bis 1939
  view: pdfFull Text2.32 MB
 • Dariusz Kuźmina
  Książka religijna w czasach reformacji i kontrreformacji w Rzeczypospolitej XVI i XVII w. / Religious Book in Times of Reformation and Contrreformation of 16th and 17th Centuries in Poland
  view: pdfFull Text1017.75 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Stanisław Biały
  Czy jest nadal godziwe chrzczenie dzieci, gdy są w niebezpieczenstwie śmierci – nawet wbrew woli rodziców? / E' degno battezzare i bambini nel caso del pericolo di morte, anche se loro genotori sono contrari?
  view: pdfFull Text1.48 MB
 • Ks. Marek Janowski
  Specyfikacja milczenia w odnowionej liturgii posoborowej / Die Spezifikation Des Stillschweigens In Der Erneuerung Der Liturgie Nach Dem 2. Vatikanischen Konzil
  view: pdfFull Text960.51 KB
 • Ks. Andrzej Jaśko
  Rodzina Jezusa w Ewangelii według świętego Marka / La famiglia di Gesù nel vangelo secondo San Marco
  view: pdfFull Text1.7 MB
 • Ks. Stanisław Strękowski
  Wolność (parrhesia) jako ostateczne odbudowanie podobieństwa Bożego w człowieku według św. Grzegorza z Nyssy / La libertà (parrhesia) come finale ricostruzione della somiglianza di Dio nell'uomo secondo San Gregorio di Nissa
  view: pdfFull Text1.34 MB
 • Ks. Stanisław Strękowski
  La santificazione in Tertulliano / Uświęcenie u Tertuliana
  view: pdfFull Text2.21 MB

VARIA

 • Daiva Kšanienė
  Polskie i litewskie związki twórczości muzycznej biskupa A. Baranowskiego zainspirowanej jego religijną wizją świata /Musical Aspirations of Bishop Antanas Baranauskas Determined by his Religious World Outlook. The Lithuanian and Polish Interface in his Songs
  view: pdfFull Text1.48 MB
 • Ks. Marian Salamon
  Z życia Ełckiej Kapituły Katedralnej w latach 2002-2006 / Das Leben Des Domkapitels Ins Ełk In Der Zeit Von 2002 Bis 2006 (Chronikbeschreibung)
  view: pdfFull Text791.8 KB
 • Ks. Kestutis Žemaitis, Algimantas Katilius
  Katholische-Theologische Wissenschaft In Sowjetlitauen: Die Verfolgung des Priesterseminars, Legale Theologische Fakultät Und Die Ausbildung der Priester Im Untergrund / Teologia katolicka w powojennej Litwie: prześladowanie Kościoła, Wydziału Teologicznego i podziemne kształcenie duchownych
  view: pdfFull Text911.88 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

pdffind here2.45 MB

 • G. Ferro Garel, Gregorio di Nissa. L'esperienza mistica, il simbolismo, il progresso spirituale, Il Leone Verde, Torino 2004, ss. 254, rec. ks. Stanisław Strękowski
 • Wojciech Guzewicz, Gott, du bist so nahe! Homilien vom Jahreskreis A, Ełk 2006, ss. 184, rec. ks. Jerzy Fidura
 • Andrzej Jasko, Gesù e la sua famiglia. Contributo allo studio del discepolato nel contesto della parentela con Gesù nel vangelo di Marco, Romae 2002, ss. 191, rec. ks. Mariusz Rosik
 • Wojciech Kalinowski, Seelsorger in Polen. Polnische Priester auf dem Prüfstein des II. Vatikanischen Konzils, „Episteme", 52(2006), ss. 376, rec. ks. Janusz Mariański
 • Komunizm w Polsce. Zdrada – zbrodnia – zakłamanie – zniewolenie, red. W. Bernacki, H. Głębocki, M. Korkuć, F. Musiał, J. Szarek, Z. Zblewski, Wydawnictwo: Kluszczyński, Kraków 2005, ss. 416, rec. ks. Wojciech Guzewicz
 • Janusz Mariański, Kościół katolicki w Polsce a życie społeczne. Studium socjologiczno-pastoralne, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005, ss. 353, rec. ks. Wojciech Kalinowski
 • C. Moreschini, Introduzione a Basilio il Grande, Morcelliana, Brescia 2005, ss. 116, rec. ks. Stanisław Strękowski
 • Profesor i przyjaciel. Ks. Edmund Przekop (1937-1999), red. W. Guzewicz, „Episteme", 47(2005), ss. 175, rec. Iwona Śniarowska
 • Robert Louis Wilken, Der Geist des frühen Christentums, tłum. na jęz. niem. K. Nicolai, Wydawnictwo: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2004, ss. 226, rec. ks. Wojciech Guzewicz
 • Henryk Damian Wojtyska, Miłościwe Lata. Dzieje wielkich jubileuszów chrześcijaństwa, Wydawnictwo: Hosianum, Olsztyn 2000, ss. 133, rec. ks. Wojciech Guzewicz

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 41

Miesiąc 1207

Ogółem 152537