studia elckie 200px

 

 

pdfE-BOOK5.12 MB


  

FILOLOGIA / PHILOLOGY

 • Maria Rółkowska
  Czy amerykański step pachnie? Egzotyczne krajobrazy Stanów Zjednoczonych w twórczości Henryka Sienkiewicza i Sygurda Wiśniowskiego / Does American prairie smell? Exotic landscapes of the United States in the literary works of Henryk Sienkiewicz and Sygurd Wiśniowski
  see: pdfSummary14.83 KB; view: pdfFull Text1.56 MB
 • Ryszard Skawiński
  Ocena jezuitów w dwudziestowiecznych polskich powieściach historycznych. Między faktami, ideologią i artyzmem / The assessment of Jesuits in Polish historical novels in XX century. Between facts, ideology, and artism
  see:pdf Summary11.4 KB; view: pdfFull Text2.34 MB
 • Joanna Szydłowska
  Narracje z historią w tle, czyli Kopernik w szponach popkultury (Artur Górski, Zdrada Kopernika) / Narrations with a history background, or Copernicus in the clutch of pop-culture (Artur Górski, The treason of Copernicus)
  see: pdfSummary5.11 KB; view: pdfFull Text1.71 MB

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • Mikołaj Krasnodębski
  Über die realistische Pädagogik in Polen (O realistycznej pedagogice w Polsce) / On the realist pedagogy in Poland
  see: pdfSummary11.57 KB; view: pdfFull Text1.6 MB
 • Ks. Tomasz Orłowski
  Granice uporczywej terapii / The Limits of stubborn therapy
  see: pdfSummary5.25 KB; view: pdfFull Text224.11 KB
 • Ks. Tomasz Orłowski
  Testament życia – promocja ludzkiej wolności? / The Testament of life - is it a promotion of human freedom?
  see: pdfSummary5.04 KB; view: pdfFull Text2.07 MB
 • Ks. Paweł Tarasiewicz
  Ludzka natura a państwo / Humam nature and state
 • see: pdfSummary5.54 KB; view: pdfFull Text213.6 KB
 • Ks. Paweł Tarasiewicz
  Podmiotowe podstawy afirmacji istnienia Boga w ujęciu Zofii Józefy Zdybickiej / The subjective bases of affirming the God's existence by Zofia Józefa Zdybicka
  see: pdfSummary5.67 KB; view: pdfFull Text1.63 MB
 • Ks. Jacek Zieliński
  Relatywizm w krajobrazie pometafizycznym. Relatywizm w procesie strukturowania świata i systemu / Relativism in the post-metaphysical landscape. Relativism in the process of structurizing a world and a system
  see: pdfSummary11.8 KB; view: pdfFull Text2.36 MB

 HISTORIA / HISTORY

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Związek Katolicki w diecezji sejneńskiej czyli augustowskiej / The Catholic Union in the Sejny or Augustow Diocese
  see: pdfSummary11.28 KB; view: pdfFull Text4.19 MB
 • Janusz Hochleitner
  100 lat historii parafii św. Wojciecha w Elblągu / The 100 years history of St. Adalbertus Parish in Elblag
  see: pdfSummary12.11 KB; view: pdfFull Text4.27 MB
 • Ks. Andrzej Pieńkowski
  Działalność ustawodawcza bpa Edwarda Eugeniusza Samsela (2000-2003) / The legislative activity of Bp. Edward Eugeniusz Samsel (2000-2003)
  see: pdfSummary11.93 KB; view: pdfFull Text271.97 KB

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA / COMMUNICATION

 • Ks. Wojciech Guzewicz, Michał Żyliński
  Bilans udziału wojsk polskich w Iraku na łamach „Rzeczpospolitej" w latach 2003-2008 / The ballance of the Polish Army's contribution in Iraq in „Rzeczpospolita" newspaper in 2003-2008
 • see: pdfSummary12.78 KB; view: pdfFull Text2.36 MB
 • Maria Rółkowska
  Kulturowo-kulinarne fusion, czyli rodziny binacjonalne – jako przykład komunikowania międzykulturowego – w świetle prasy polskiej / The culturo-culinary fusion, or binational families as an example of intercultural communication in the light of Polish Press
  see: pdfSummary5.46 KB; view: pdfFull Text945.04 KB

PRAWO / LAW

 • Stanisław Bułajewski
  Legalność uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego / The resolution legality of the constitutive organs of territorial government units
  see: pdfSummary5.63 KB; view: pdfFull Text2.26 MB
 • Mariola Lemonnier, Szymon Kisiel
  Weksel jako dłużny papier wartościowy / Promissory note as a debt security
  see: pdfSummary4.89 KB; view: pdfFull Text1.58 MB
 • Ks. Grzegorz Leszczyński
  Gwarancje prawa do obrony w świetle instrukcji Dignitas connubbi / The law warranty to defence in a light of „Dignitas connubbi"
  see: pdfSummary35.16 KB; view: pdfFull Text1.97 MB
 • Michał Mariański
  Specyfika organizacji samorządu terytorialnego we Francji / The organizational specificity of the territorial government in France
  see: pdfSummary12.83 KB; view: pdfFull Text3.16 MB
 • Bogumił Pahl
  Opodatkowanie budynków wzniesionych na gruncie użytkownika wieczystego przez osobę trzecią / The taxation of buildings constructed on a land which is a perpetual usufruct by a third person
  see: pdfSummary4.69 KB; view: pdfFull Text1.17 MB
 • Dana Šramková, David Sehnálek
  Europeizacja prawa finansowego na przykładzie prawa celnego i walutowego / The europeization of financial law examplified by custom and monetary law
  see: pdfSummary5.7 KB; view:pdf Full Text1.16 MB
 • Ks. Roman Szewczyk
  Funkcjonowanie i ochrona praw rodziny w ustawodawstwie polskim i Unii Europejskiej / Exercising and protecting the family rights in the legal systems of Poland and European Union
  see: pdfSummary5.47 KB; view: pdfFull Text2.08 MB
 • Marek Tyrakowski
  Podstawowe preferencje finansowe związane z działalnością kościołów i związków wyznaniowych / Basic financial preferences related to the activity of churches and religious associations
  see: pdfSummary4.67 KB; view: pdfFull Text1.58 MB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Jerzy Sikora
  Przepowiadanie ks. Jana Twardowskiego i ks. Józefa Tischnera do dzieci – studium porównawcze w aspekcie komunikacyjnym / Fr. Jan Twardowski's and Fr. Jozef Tischner's preaching to children – the comparative study in a communicative aspect
  see: pdfSummary8.49 KB; view: pdfFull Text2.33 MB
 • Ks. Jacek Uchan
  Małżeństwo w nauczaniu świadków Jehowy. Bóg – twórcą małżeństw / Marriage in the teaching of Jehovah's Witnesses. God as a creator of marriage /
 • see: pdfSummary4.72 KB; view: pdfFull Text1.67 MB
 • Ks. Jacek Wojda
  L'Église catholique et la vertu de la tolérance / Catholic Church and the virtue of tolerance
  see: pdfSummary5.65 KB; view: pdfFull Text3.1 MB

VARIA

 • Mariusz Brakoniecki
  Aborcja – wyzwolenie czy zbrodnia? / Abortion – liberation or crime?
  see: pdfSummary6.29 KB; view: pdfFull Text1.86 MB
 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Bibliografia zawartości czasopisma „Studia Teologiczne". Tomy 1-10 (1983-1992) / The bibliography of „Studia Teologiczne" periodical contents. Volumes 1-10 (1983-1992)
  see: pdfSummary27.22 KB; view: pdfFull Text2.04 MB
 • Michał Jasiński
  Wizerunek św. Brunona z giżyckiego sanktuarium / The holy image of St. Bruno from the Giżycko shrine
  see: pdfSummary33 KB; view: pdfFull Text2.54 MB
 • Piotr Krajewski
  Globalizacja wartości? / The globalization of values?
  see: pdfSummary5.22 KB; view: pdfFull Text735.56 KB
 • Ryszard Skawiński
  Współczesne obszary rozwoju pedagogiki społecznej i nowe możliwości w studiowaniu tej dyscypliny wiedzy. Okiem dydaktyka / The contemporary areas of the progress of social pedagogy and the new possibilities in studying this discipline. A didactician view
  see: pdfSummary15.97 KB; view: pdfFull Text282.96 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

pdffind here5.12 MB

 • Ks. Wojciech Guzewicz, Sprawozdanie z działalności redaktora naczelnego „Studiów Ełckich" – ks. prof. dra hab. Wojciecha Guzewicza za lata 2006-2009.
 • Agnieszka Gilewska, Sprawozdanie z konferencji przedmiotowej „Przekład w komunikacji wielojęzycznej i w nauczaniu języków obcych". Ełk, 17 czerwca 2010 r.
 • Ks. Paweł Tarasiewicz, Sprawozdanie z Międzynarodowego Kongresu Naukowego nt. „Zdepersonalizowane społeczeństwo? Propozycje edukacyjne". Barcelona, 13-15 maja 2010 r.
 • Ks. Roman Szewczyk, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji „Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów". Kraków 11-12 września 2009 r.
 • Ks. Paweł Tarasiewicz Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Filozoficznej nt. „Czy, jaka i dlaczego jest potrzebna filozofia dzisiaj?" Lublin, 23 kwietnia 2010 r.

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

pdffind here5.12 MB

 • Mieczysław A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, seria „Biblioteka Filozofii Realistycznej", Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, s. 325 (rec. Ks. Tomasz Duma).
 • Ks. Tadeusz Białous, Biskup Stanisław Kostka Łukomski (1874-1948). Pasterz niezłomny, Towarzystwo Miłośników Rajgrodu, Rajgród 2010, ss. 358 (rec. Ks. Wojciech Guzewicz, O dysertacji doktorskiej ks. Tadeusza Białousa).
 • „Rocznik Ełcki 2009", t. 6, [druk: 2010], ss. 170 (rec. Ks. Wojciech Guzewicz, O nowym tomie „Rocznika Ełckiego").
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Lipskie okolice. Studium historyczne parafii dekanatu lipskiego, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2009, ss. 90 (rec. Michał Jasiński).
 • Ks. Wojciech Guzewicz, „Ja pójdę za nią". Błogosławiona Marianna Biernacka 1888-1943, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2010, ss. 94 (rec. Ks. Andrzej Pieńkowski).
 • S. Barbara Lisowska, ks. Wojciech Guzewicz, W tle cudownego medalika, Warszawa – Ełk 2010, ss. 163 (rec. Ks. Andrzej Pieńkowski).
 • Ks. Wojciech Guzewicz, „Ja pójdę za nią". Błogosławiona Marianna Biernacka (1888-1943), Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2010, ss. 94 (rec. Ryszard Skawiński).
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Parafia Cichy 1952-2009, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2010, ss. 256 (rec. Ryszard Skawiński).
 • Ks. Wojciech Guzewicz, „Ja pójdę za nią". Błogosławiona Marianna Biernacka 1888-1943, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2010, ss. 94 (rec. Józef Skrocki).
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Parafia Cichy 1952-2010, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk 2010, ss. 255 (rec. Józef Skrocki).
 • Ks. Wojciech Guzewicz, Abc pisania prac licencjackich i magisterskich, Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Ełk–Olsztyn 2010, ss. 95 (rec. Iwona Śniarowska).
 • Ordynacja podatkowa. Wokół nowelizacji, red. Rafał Dowgier, Białystok 2009, ss. 378 (rec. Krzysztof Teszner).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 28

Miesiąc 1440

Ogółem 148935