SE16 2014 1

 

 

pdfE-BOOK2.46 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


  

 

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • Witold Landowski
  Krytyka konwencjonalizmu społecznego na przykładzie filozofii społecznej T. Hobbesa i J. Locke'a
  Critics of social conventionalism on examplars T. Hobbes' and J. Locke's thought
  view: pdfFull Text353.92 KB

PRAWO / LAW

 • Marcin Radziłowicz
  Wybrane aspekty podstaw funkcjonowania polskiej administracji samorządowej
  Bases of functioning of local government administration in Poland. Selected aspects
  view: pdfFull Text349.45 KB

 • Bogdan Sekściński
  Status lubelskiej Delegatury Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w świetle polskiego prawa konstytucyjnego (1946-1955)
  The status of the Representation of the Special Committee for Fighting Corrupt Practices and Economic Sabotage in Lublinin the context of Polish constitutional law (1946-1955)
  view: pdfFull Text910.29 KB

 • Krystyna Ziółkowska
  Godne zachowanie się pracownika w kontekście wypełniania pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy (100 § 2 pkt 4 k.p.)
  Dignity of employee behavior in the context the duty care of the staff of the interest his company (article 100 § 2 point 4 of the Labour Code)
 • view: pdfFull Text374.65 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Ks. Dariusz Kruczyński
  Bł. Marianna Biernacka wzorem dla wolontariuszy Caritas
  BL Marianna Biernacka an example for Caritas volunteers
  view: pdfFull Text487.74 KB

 • Ks. Ryszard Sawicki
  Religijność młodzieży zaangażowanej w wolontariat szkolnych kół Caritas w diecezji ełckiej w świetle badań empirycznych
  The piety of the youth, that is involved in volunteering for school groups of Caritas at the diocese of elk, based on empiristic analysis
  view: pdfFull Text1.59 MB

 • Ks. Zbigniew Sobolewski
  Powinności moralne w kontekście wolontariatu Caritas
  Ethics in the context of voluntary of Caritas
  view: pdfFull Text511.31 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • Ks. Paweł Tarasiewicz, Sprawozdanie redaktora naczelnego „Studiów Ełckich" z działalności czasopisma w latach 2012-2013
  view: pdfFull Text348.27 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 16 (2014) nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 16 (2014) no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 41

Miesiąc 1207

Ogółem 152537