SE16 2014 3

 

 

pdfE-BOOK2.12 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

HISTORIA / HISTORY

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Internowanie biskupa Stanisława Łukomskiego, czyli o obchodach żałobnych marszałka Piłsudskiego w diecezji łomżyńskiej
  Internment Bishop Stanislaus Łukomski or the celebration of the funeral of MarshalPilsudski in the diocese of Lomza
  view: pdfFull Text333.17 KB

 • ks. Marek Jodkowski
  Z dziejów katolickiej placówki duszpasterskiej w Olecku w XIX i pierwszej połowie XX wieku
  The history of the Catholic pastoral institution in Olecko in the 19 th and the first half of the 20th century
  view: pdfFull Text300.43 KB

 • ks. Bogdan Radzicki, Grzegorz Białuński
  „Projekt Regina Protmann" - szkic z historii podmiotowości w Prusach XVI wieku
  „Regina Protmann PROJECT" DRAFT HISTORY subjectivity in Prussia XVI
  view: pdfFull Text763.82 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • Gerard O'shea
  Vulgarised Rahnerianism and Post-critical Recontextualisation: Solvents of Catholic Identity in Contemporary Catechesis.
  view: pdfFull Text831.34 KB

 • ks. Marek Kluz
  Praca imperatywem kształtowania dojrzałej osobowości człowieka
  Work as an Imperative of Formation of the Mature Human Personality
  view: pdfFull Text340.68 KB

 • ks. Grzegorz M. Baran
  Kobiety w kulturze i religii społeczności żydowskiej w świetle Ksiąg Machabejskich
  Women in the Religion and Culture of Jewish Community in the Light of the Books of the Maccabees
  view: pdfFull Text889.35 KB

 • ks. Dariusz Lipiec
  Marketing w Parafii
  Marketing in the parish
  view: pdfFull Text314.94 KB

LITERATUROZNAWSTWO / LITERARY

 • dr Barbara Sapała
  Von Information zu Kreation. Darstellung der ermländi-schen Walfahrtsorte im „Ermländischen Hauskalender".
  view: pdfFull Text346.56 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • Ks. Dariusz Lipiec
  Sprawozdanie z X Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie". Kraków, Uni-wersytet Papieski Jana Pawła II 23-24 października 2013 r.
  view: pdfFull Text236.86 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Ks. Jan Skorupski, Złota legenda znad polskich jezior i lasów, Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce 2014, ss. 272.
  view: pdfFull Text240.65 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 16 (2014) nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 16 (2014) no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 35

Miesiąc 983

Ogółem 150118