SE18 2016 1

 

 

pdfE-BOOK1.81 MB
ISSN 2353-1274 (on-line)


 

 

EDUKACJA / EDUCATION

 • G. Bauer
  Wybrane problemy inkluzji edukacyjnej na przykładzie gimnazjum ogólnodostępnego i integracyjnego
  Selected problems of educational inclusion. A case study of public and inclusive junior high schools
  view: pdfFull Text341.1 KB

FILOZOFIA / PHILOSOPHY

 • K. Serafin
  „Metaetyczny status” etyki inżynierskiej
  Meta-ethical status of engineering ethics
  view: pdfFull Text398.85 KB

PRAWO / LAW

 • M. Łągiewska
  Specyfika podmiotowości prawnej Stolicy Apostolskiej – zarys problematyki
  The specificity of the Holy See’s legal subjectivity an outline of the issue
  view: pdfFull Text344.28 KB

TEOLOGIA / THEOLOGY

 • ks. W. Guzewicz, I. Frączkiewicz
  Wizerunek Matki Teresy z Kalkuty na łamach prasy opinii w Polsce
  The image of Mother Teresa of Calcutta in the opinion-shaping press in Poland
  view: pdfFull Text471.33 KB

 • M. Janik
  Lilit – między mitem a Biblią
  Lilith – between a myth and the Bible
  view: pdfFull Text373.13 KB

 • ks. P. Lewandowski
  Wizja moralności chrześcijańskiej w publikacjach „Gazety Wyborczej” w Wielkim Jubileuszu Roku 2000
  Vision of Christian morality in the publications of „Gazeta Wyborcza” during the Great Jubilee of the Year 2000
  view: pdfFull Text393.24 KB

 • ks. K. Węsierski
  Biblijne podstawy dogmatu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w wybranej polskiej literaturze teologicznej do 1965 roku
  The biblical bases of Assumption of the Blessed Virgin Mary in a selection of the Polish theological literature until 1965
  view: pdfFull Text426.47 KB

SPRAWOZDANIA / REPORTS

 • ks. K. Smykowski
  Sprawozdanie z VII Międzynarodowej Konferencji im. Ks. Prof. Tadeusza Stycznia organizowanej z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia pt. „Instytucje broniące życia”. Lublin, 4 kwietnia 2016 r.
  view: pdfFull Text301.39 KB
 • A. Moś
  Sprawozdanie z konferencji: Ochrona Dóbr Kultury. Zabytki Sakralne.
  view: pdfFull Text213.01 KB

WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 18 (2016) nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do ich wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Diecezję Ełcką.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 18 (2016) no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by the Elk Diocese (PL).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 40

Miesiąc 988

Ogółem 150123