SE 2420222 view: pdfe-book SE 24 (2022) nr 2

 

NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES 

 • Anna Zellma, Michał Kołakowski
  Wypalenie zawodowe w opinii wybranych grup nauczycieli religii
  Professional burnout in the assessment of selected groups of religion teachers

  DOI: 10.32090/SE.240208 - view: pdfArticle

 • Michal Hospodár
  Parrésia v kontexte Synody o synodalite
  Parrhesia in the context of the Synod on synodality

  DOI: 10.32090/SE.240209 - view: pdfArticle

 • ks. Stanisław Strękowski
  Człowiek wobec śmierci w wybranych pismach św. Grzegorza z Nyssy
  Man in the face of death in selected writings of St. Gregory of Nyssa

  DOI: 10.32090/SE.240210 - view: pdfArticle


 • ks. Piotr Wilkowski
  Droga braterstwa z Maryją a cancel culture w nauczaniu papieża Franciszka
  The fraternity way with St. Mary versus cancel culture in Pope Francis's teachings
  DOI: 10.32090/SE.240211 - view: pdfArticle

 • Dawid Mielnik
  The Good Friday oration as defined in the rubrics in the light of the twentieth-century liturgical reforms
  DOI: 10.32090/SE.240212 - view: pdfArticle


MISCELLANEA

 • ks. Marcin Ferdynus
  Dlaczego katolik nie ma obowiązku zaszczepić się przeciw COVID-19? Perspektywa etyczna
  Why does a Catholic have no obligation to get vaccinated against COVID-19? Ethical Perspective
  DOI: 10.32090/SE.240213 - view: pdfArticle


MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Kościoły i parafie diecezji ełckiej (cz. 2)
  Churches and Parishes of the Diocese of Ełk (Part 2)
  view: pdfText


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 24(2022), nr 2 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 24(2022), no. 2 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 35

Miesiąc 1201

Ogółem 152531