SE22 2020 3

pdfe-book SE 22(2020) nr 4
ISSN 2353-1274 (on-line)


   

 

 

ARTYKUŁY NAUKOWE / SCIENTIFIC ARTICLES

 • Fr. Rafał Bednarczyk
  New Man in the Teaching of Cardinal Stefan Wyszynski
  DOI: 10.32090/SE.220423 - view: pdfArticle

 • P. Sławomir Cimochowski
  Relación entre la Santa Sede y el Estado Boliviano segŭn los acuerdos bilaterales firmados por ambas partes
  Relationship Between the Holy See and the Bolivian State According to the Bilateral Agreements Signed by Both Parties
  DOI: 10.32090/SE.220424 - view: pdfArticle

 • ks. Tomasz Kopiczko
  Szkolne lekcje religii w dobie zdalnego nauczania
  School Religion Lessons and Distance Learning
  DOI: 10.32090/SE.220425 - view: pdfArticle

 • ks. Paweł Rabczyński
  Jan XXIII. Papież odnowy Kościoła
  John XXIII. The Pope of the Renewal of the Church
  DOI: 10.32090/SE.220426 - view: pdfArticle

 • Aneta Rayzacher-Majewska
  Katecheta wymagający – rola wymagań w posłudze katechetycznej
  Demanding Catechist – the Role of Requirements in Catechetical Service
  DOI: 10.32090/SE.220427 - view: pdfArticle

 • Agnieszka Regulska
  Pomocniczość jako zasada przyznawania świadczeń z systemu pomocy społecznej. Perspektywa pedagogiczna
  The Subsidiarity as the Principle of Granting Benefits from the System of the Welfare. A Pedagogic Prospect
  DOI: 10.32090/SE.220428 - view: pdfArticle

 • ks. Tomasz Wielebski
  Duszpasterstwo miejskie w Polsce w kontekście nawrócenia pastoralnego i duszpasterstwa misyjnego
  Urban Pastoral Ministry in Poland in the Context of the Pastoral Conversion and Missionary Pastoral Ministry
  DOI: 10.32090/SE.220429 - view: pdfArticle

 • Fr. Michael Mary Wright
  The Transcendence of Love According to St. Thomas Aquinas
  DOI: 10.32090/SE.220430 - view: pdfArticle
    

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Bibliografia piśmiennictwa duchowieństwa diecezji ełckiej w latach 1992-2017 (ks. Stanisław Jóźwiak, ks. Tomasz Orłowski, ks. Jacek Uchan)
  The Bibliography of the Writings of the Clergy of the Ełk Diocese in 1992-2017 (Stanisław Jóźwiak, Tomasz Orłowski, Jacek Uchan)
  view: pdfText

RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Piotr Jaroszyński, Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2017, wyd. drugie poszerzone, ss. 135.
  view: pdfText

 

 


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 22 (2020), nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 22 (2020), no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 40

Miesiąc 988

Ogółem 150123