SE 2420222 view: pdfe-book SE 24 (2022) nr 3

 

NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES 

 • ks. Rafał Bednarczyk
  Pierwsza sesja Soboru Watykańskiego II w zapiskach „Pro memoria” bł. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski
  The First Session of the Second Vatican Council in the Notes “Pro memoria” of Blessed Stefan Wyszyński Primate of Poland
  DOI: 10.32090/SE.240314 - view: pdfArticle

 • Anna Gawrońska-Piotrowska
  Promocja Pieszych Pielgrzymek Warszawskich na Jasną Górę w Internecie jako forma komunikacji religijnej

  The promotion of Warsaw Pilgrimages to Jasna Góra on the internet as a form of religious communication
  DOI: 10.32090/SE.240315 - view:
  pdfArticle

 • Aleksandra Gralczyk
  Media społecznościowe jako narzędzie wspierające działania duszpasterskie. Ocena wykorzystania ich funkcjonalności w parafii wielkomiejskiej
  Social media as a tool to support pastoral activities. Assessing the use of their functionality in a metropolitan parish
  DOI: 10.32090/SE.240316 - view: pdfArticle

 • ks. Mateusz Kielarski
  Ofiarniczy charakter eschatologii okresu zwykłego w Mszale rzymskim dla diecezji polskich 
  The Sacrificial Character of the Eschatology of the Ordinary Time in the Roman Missal for the Dioceses of Poland
  DOI: 10.32090/SE.240317 - view: pdfArticle

 • ks. Mateusz Kozielski
  Slang w wychowaniu religijnym młodzieży
  Slang in Religious Education of Youth
  DOI: 10.32090/SE.240318 - view: pdfArticle 


MISCELLANEA

 • ks. Wojciech Mueller
  Męczeństwo ks. Stanisława Streicha w świetle procesu sądowego zabójcy – Wawrzyńca Nowaka

  Martyrdom of rev. Stanisław Streich in the light of the trial of the murderer – Wawrzyniec Nowak
  DOI: 10.32090/SE.240319 - view: pdfArticle


MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Kościoły i parafie diecezji ełckiej (cz. 3)
  Churches and Parishes of the Diocese of Ełk (Part 3)
  view: pdfText

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Trzydziesty rok funkcjonowania i działalności Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej (2021/2022)
  Thirtieth Year of Functioning and Activity of the Theological Seminary of the Diocese of Ełk (2021/2022)
  view: pdfText


RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Jan Czar [ks. Stanisław Piotr Maciątek], Marszałek Piłsudski na wieczerzy. Humoreska religijna o tem, jak Marszałek Piłsudski proboszczowi „krowę zjadł”, edycja, komentarze i redakcja: ks. Marian Mieczkowski, Wydawca: Polskie Towarzystwo Historyczne w Łomży oraz Parafia Katedralna pw. św. Michała Archanioła w Łomży, Łomża 2022, ss. 80
  view: pdfText

   

  WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 24(2022), nr 3 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 24(2022), no. 3 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 38

Miesiąc 986

Ogółem 150121