okadka_Studia_Eckie_25_2023_nr_2_strona.png

   

Numer tematyczny:
Wokół encykliki „Fides et ratio” – 25 lat po ogłoszeniu

Subject of the Issue:
About the Encyclical “Fides et Ratio” – 25 Years After Its Announcement

 

view: pdfe-book SE 26 (2024) nr 1

 


PHILOSOPHY 

 • Paweł Tarasiewicz
  From Revelation to Faith and Reason. A Personalist Insight from John Paul II’s Fides et ratio
  DOI: 10.32090/SE.260101 - view: pdfArticle

 • Marcin Sieńkowski
  Przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania wiary na podstawie „Fides et ratio” Jana Pawła II i „Lumen fidei” Franciszka 
  Objective and Subjective Conditions of Faith in Light of “Fides et Ratio” by John Paul II and “Lumen Fidei” by Francis
  DOI: 10.32090/SE.260102 - view: pdfArticle

SOCIAL COMMUNICATION AND MEDIA STUDIES

 • A. William McVey
  Fides et Ratio: Rhetoric of Communal Perfection. John Paul II, Thomas Aquinas, Fulton Sheen & John Wesley
  DOI: 10.32090/SE.260103 - view: pdfArticle

THEOLOGY

 • Anna Zellma
  Misja teologii we współczesnym świecie – (re)interpretacja encykliki „Fides et ratio”
  The Mission of Theology in the Modern World – A (Re)interpretation of the Encyclical “Fides et ratio”
  DOI: 10.32090/SE.260104 - view: pdfArticle

 • Andrzej Jastrzębski OMI
  Fides et ratio: teologia versus psychologia 
  Fides et Ratio: Theology Versus Psychology
  DOI: 10.32090/SE.260105 - view: pdfArticle

 • Rafał Kraśnicki
  Sens życia i sens wszechświata według Josepha Ratzingera i Steveʼa Stewarta-Williamsa. Studium porównawcze 
  The Meaning of Life and the Meaning of the Universe According to Joseph Ratzinger and Steve Stewart-Williams. A Comparative Study
  DOI: 10.32090/SE.260106 - view: pdfArticle

 • Salomėja Karasevičiūtė 
  The Mind’s Ability to Recognize the Truth

  DOI: 10.32090/SE.260107 - view: pdfArticle


HISTORICAL RESOURCES

 • Wojciech Guzewicz
  Kościoły i parafie diecezji ełckiej (cz. 19)
  Churches and Parishes of the Diocese of Ełk (Part 19)

  view: pdfText


REVIEWS

 • Wojciech Guzewicz
  Ks. Marian Salamon, Uwarunkowania historyczne i społeczno-kulturowe religijności na terenie obecnej diecezji ełckiej
  w latach 1945-2000
  , Ełk 2024, ss. 82.
  view: pdfText


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 26(2024), nr 1 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 26(2024), no. 1 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 37

Miesiąc 1203

Ogółem 152533