"Studia Ełckie" 17 (2015)

Flag of PolandRedakcja „Studiów Ełckich” pragnie podziękować wszystkim recenzen-tom za podjęty przez nich trud i wnikliwe uwagi na temat prac opublikowanych na łamach naszego kwartalnika w 2015 roku.

Z nadzieją na kolejne lata owocnej współpracy, specjalne wyrazy uznania kierujemy do następujących osób:

Flag of United KingdomThe Editorial Board of Studia Elckie wishes to thank all the Peer Review-ers for their hard work and diligence in reviewing articles submitted for publication in 2015 issues of our quarterly journal.

With a great hope for the further fruitful cooperation, the special appreciations are ad-dressed to:

 • dr hab. Elżbieta Osewska, prof. UKSW
 • dr hab. Grzegorz Jasiński, prof. UWM
 • dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG
 • dr hab. Monika Marta Przybysz, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Andrzej Jacek Najda, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Andrzej Proniewski
 • ks. dr hab. Jacek Pawlik, prof. UWM
 • ks. dr hab. Jerzy Sikora, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Józef Szymański
 • ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM
 • ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
 • ks. dr hab. Sławomir Stasiak, prof. PWT
 • ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW
 • ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM
 • ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL
 • ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko
 • ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski
 • ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch
 • ks. prof. dr hab. Jacek Kiciński
 • ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz
 • PhD Paweł Tarasiewicz, Adler-Aquinas Institute, Manitou Springs, USA
 • prof. dr hab. Andrzej Misiuk
 • prof. dr hab. Anna Zellma
 • prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz
 • prof. dr hab. Artur Andrzejuk
 • prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 34

Miesiąc 1200

Ogółem 152530