SE 2420222 view: pdfe-book SE 24 (2022) nr 4

 

NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES 

 • ks. Tomasz Kopiczko
  Promowanie pozytywnego wizerunku katechety (nauczyciela religii) 
  Promoting a Positive Image of a Catechist (Religion Teacher) 
  DOI: 10.32090/SE.240420 - view: pdfArticle

 • ks. Mariusz Pawlina
  Analiza aktywności pastoralnej online w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie diecezji ełckiej

  Analysis of Online Pastoral Activity During the COVID-19 Pandemic on the Example of the Ełk Diocese
  DOI: 10.32090/SE.240421 - view:
  pdfArticle

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Realizowanie podstawowych zasad formacyjnych w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Ełckiej w latach 2012-2022
  Implementation of the Basic Formation Principles at the Theological Seminary of the Diocese of Ełk in 2012-2022
  DOI: 10.32090/SE.240422 - view: pdfArticle


MISCELLANEA

 • Weronika Juroszek
  Dojrzałość synowej w świetle koncepcji ks. prof. Zdzisława Chlewińskiego
  Daughter-in-Law Maturity from the Perspective of Zdzisław Chlewiński’s Concept 
  DOI: 10.32090/SE.240423 - view: pdfArticle

 • Algimantas Katilius
  Conflicts over the Language of Additional Services in the Diocese of Sejny or Augustów in the Second Half of the Nineteenth and Early Twentieth Centuries

  DOI: 10.32090/SE.240424 - view: pdfArticle

 • ks. Roman Szewczyk
  Bezstronność światopoglądowa a obecność symboli religijnych w instytucjach publicznych
  Worldview Impartiality and the Presence of Religious Symbols in Public Institutions
  DOI: 10.32090/SE.240425 - view: pdfArticle

 • Katarzyna Flader-Rzeszowska
  Rzetelność dziennikarska. Postać dziennikarza we współczesnych tekstach teatralnych 
  Journalist’s Integrity. The Figure of a Journalist in the Contemporary Drama Scripts
  DOI: 10.32090/SE.240426 - view: pdfArticle


MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Kościoły i parafie diecezji ełckiej (cz. 4)
  Churches and Parishes of the Diocese of Ełk (Part 4)
  view: pdfText


RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Ks. Jacek Ludwik Wojda, Kasata diecezji podlaskiej 1867. Między berłem a pastorałem, Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas, Siedlce 2022, ss. 193
  view: pdfText


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 24(2022), nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 24(2022), no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 41

Miesiąc 1207

Ogółem 152537