okadka_Studia_Eckie_25_2023_nr_2_strona.png

 

 

 

 

 

 

view: pdfe-book SE 25 (2023) nr 4

 


NAUKI TEOLOGICZNE / THEOLOGICAL SCIENCES 

 • ks. Zbigniew Sobolewski
  Wkład bp. Jerzego Mazura SVD w animację i formację misyjną Kościoła w Polsce
  Bishop Jerzy Mazur’s Contribution to the Animation and Missionary Formation of the Church in Poland

  DOI: 10.32090/SE.250419 - view: pdfArticle

 • Kazimierz Szymczycha SVD
  Bp Jerzy Mazur SVD jako promotor kultu bł. Marianny Biernackiej
  Bishop Jerzy Mazur SVD as a Promoter of the Cult of Blessed Marianna Biernacka 

  DOI: 10.32090/SE.250420 - view: pdfArticle

 • ks. Marcin Sieńkowski
  Teksty bp. Jerzego Mazura opublikowane w „Martyrii” w latach 2003-2023
  Texts by Bishop Jerzy Mazur published in “Martyria” in 2003-2023
  DOI: 10.32090/SE.250421 - view: pdfArticle

 • Algimantas Katilius
  Justinas Staugaitis – Bishop and Politician
  DOI: 10.32090/SE.250422 - view: pdfArticle

 • ks. Tomasz Kopiczko
  Działania społeczne katechety we współczesnym kontekście duszpasterskim
  Social Activities of the Catechist in the Contemporary Pastoral Context
  DOI: 10.32090/SE.250423 - view: pdfArticle

 • ks. Zbigniew Sobolewski
  Św. Jozafat Kuncewicz – reformator Cerkwi na Rusi
  Saint Jozafat Kuncewicz – Reformer of the Church in Rus
  DOI: 10.32090/SE.250424 - view: pdfArticle

 • Przemysław Sołga
  Psychologia i psychiatria w świetle prasy katolickiej Drugiej Rzeczypospolitej
  Psychology and Psychiatry in the Light of the Catholic Press of the Second Polish Republic
  DOI: 10.32090/SE.250425 - view: pdfArticle

 • ks. Michał Tokarzewski
  Formação da Juventude à luz das Diretrizes da Pastoral da Juventude do Brasil

  Youth Formation in Light of the Guidelines of the Youth Ministry in Brazil
  DOI: 10.32090/SE.250426 - view: pdfArticle


MISCELLANEA

 • Aleksandra Gralczyk
  Profil parafii na Facebooku – konieczność czy zbytek? Studium na przykładzie członków wspólnoty „Latarnia”
  Parish Profile on Facebook – Necessity or Luxury? Study on the Example of Members of the “Lighthouse” Community
  DOI: 10.32090/SE.250427 - view: pdfArticle


MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Kościoły i parafie diecezji ełckiej (cz. 14)
  Churches and Parishes of the Diocese of Ełk (Part 14)

  view: pdfText


RECENZJE / REVIEWS

 • ks. Wojciech Guzewicz
  Ks. Marian Salamon, Ks. Dziekan Karol Fox – kapłan miłujący Kościół, Ełk 2023, ss. 65.
  view: pdfText


WERSJA PIERWOTNA / PRIMARY VERSION

Flag of PolandInternetowa edycja "Studiów Ełckich" 25(2023), nr 4 jest wersją pierwotną w stosunku do wydania książkowego. Obie wersje zostały sfinansowane przez Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum.

Flag of United KingdomThe internet edition of Studia Elckie 25(2023), no. 4 is primary to the paper one. Both editions were sponsored by The Publishing House Adalbertinum in Elk (Poland).

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 41

Miesiąc 1207

Ogółem 152537