"Studia Ełckie" 16 nr 1 (2014)

RECENZENCI / REVIEWERS

  • Ks. Stefan EWERTOWSKI (UWM)
  • Piotr JAROSZYŃSKI (KUL)
  • Ks. Dariusz LIPIEC (KUL)
  • Ks. Andrzej MARYNIARCZYK SDB (KUL)
  • Ks. Krzysztof ORZESZYNA (KUL)
  • Ks. Tomasz RAKOCZY (KUL)
  • Ks. Stanisław STRĘKOWSKI (UKSW)
  • Ks. Tadeusz SYCZEWSKI (KUL)
  • O. Waldemar WESOŁY SVD (UWM)

ORCID logoDoi 1024x629DOAJ

adalbertinum

   Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum

   Plac Katedralny 1
   19-300 Ełk

 

e-ISSN 2353-1274

p-ISSN 1896-6896

DOI: 10.32090

Punktacja MEiN

2009 / 4, 2010 / 6, 2011 / 5,
2012 / 5, 2013 / 8, 2014 / 7,
2015 / 7, 2016 / 8, 2017 / 8,
2018 / 8, 2019 / 40, 2020 / 40,
2021 / 40, 2022 / 40, 2023 / 40,
2024 / 40 

Wizyt:

Dziś 41

Miesiąc 1207

Ogółem 152537