Jesteś tutaj: Start 15 (2013) nr 4

studia elckie 200px

 

 

pdfE-BOOK1.18 MB 
ISSN 2353-1274 (on-line)


  

EDUKACJA / EDUCATION

FILOZOFIA / PHYLOSOPHY

 • Paweł Gondek
  Problem rozumienia przyczyny u presokratyków. Przejście od αρχη do αιτια / The Understanding of Cause by Presocratics. The Transition from αρχη to αιτια
  see: pdfSummary20.3 KB; view: pdfFull Text147.19 KB
 • Peter Mango
  Philosophy and Power in North America: a Brief Introduction
  see: pdfSummary4.86 KB; view: pdfFull Text112.72 KB

HISTORIA / HISTORY

 • Marcin Radziłowicz
  Rozwój organizacyjny Towarzystwa Strażnica za rządów Josepha F. Rutherforda / The Organizational Development of the Watchtower Society under Joseph F. Rutherford
  see: pdfSummary17.5 KB; view: pdfFull Text111.18 KB

PRAWO / LAW

 • Ks. Jarosław Sokołowski
  Kościół Katolicki wobec rozwodu cywilnego / The Roman Catholic Church on the Civil Divorce
  see: pdfSummary16.47 KB; view: pdfFull Text185.19 KB

VARIA

 • Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska
  Wokół jednego sztambucha. Echa artystycznej szkoły wileńskiej w środowisku plastycznym Olsztyna / Around One Diary. Echoes of the Artistic School in Vilnius in the Arty Environment of Olsztyn
  see: pdfSummary16.26 KB; view: pdfFull Text16.26 KB

MATERIAŁY / HISTORICAL RESOURCES

 • Ks. Wojciech Guzewicz
  Wspomnienia bpa Edwarda Samsela z pobytu na Grodzieńszczyźnie od 3 do 8 listopada 1988 roku / Bishop Edward Samsel's Memoirs of His Visit in the Grodno Area from 3 to 8 November 1988
  see: pdfSummary4.77 KB; view: pdfFull Text130.95 KB

RECENZJE I OMÓWIENIA / REVIEWS AND COMMENTARIES

 • M. Olszewski
  Chwalcie łąki umajone, Wyd. Czarne, Wołowiec 2005, ss. 132 (rec. Ks. Marek Truszczyński)
  view: pdfFull Text117.33 KB

© Copyright by Studia Ełckie: Creative Commons BY-NC-ND CC BY NC ND - Wydawnictwo Diecezjalne Adalbertinum, Plac Katedralny 1, 19-300 Ełk

W naszym serwisie internetowym są wykorzystywane pliki Cookies

stat4u